Resmi Gazete 30 Nisan Cuma sabahı en son yönetmelik, karar ve tebliğler neler?

30 Nisan günü yayımlanan Resmi Gazete'de hangi önemli kritik yönetmelik ve kararlar yer aldı? Cumhurbaşkanlığı kararları, yönetmelik, tebliğ ve en son kararlar neler?

Resmi Gazete 30 Nisan Cuma sabahı en son yönetmelik, karar ve tebliğler neler?
Editör: Hakan A.
30 Nisan 2021 - 03:57 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 - 04:28
Haftanın son gününde Türkiye tam kapanmaya başlarken, Cuma sabahı yayımlanan Resmi Gazete'de hangi önemli yönetmelik ve kararlar yer aldı? Cumhurbaşkanlığı kararları, tebliğ ve diğer önemli kararlar bu sabah resmen yürürlüğe girdi.

Emlak Pencerem / Güncel Haberler - 30 Nisan 2021 - İstanbul


Resmi Gazete'nin 30 Nisan Cuma günü sabahı yayımlanan sayısında yer alan önemli kritik yönetmelik ile Cumhurbaşkanlığı kararları belli oldu.

30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Resmi Gazete


YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN

7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


TBMM KARARI

1284 Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3926)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3927)
–– 19/3/2021 Tarihli ve 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Sona Erme Tarihinin 1/7/2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3928)
–– Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3929)
–– 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930)
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)
–– İstanbul İli, Arnavutköy İlçesinde, Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mülkiyetinde Bulunan ve Ekli Haritada Sınırları Gösterilen Alanın, Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Özel Endüstri Bölgesine Dâhil Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3932)
–– Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 3933)
–– Türkiye Çevre Ajansı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (j) Bendi Kapsamında Depozito Yönetim Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi Faaliyetlerine İlişkin Olarak Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 3934)

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3935)
–– Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği
–– Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile İlgili 2021/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve Karar No: 10186, 10189 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden:
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden
Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Finike Asliye Ceza Mahkemesinden:
Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

6 KALEM YEM HAMMADDESİ SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

KENDİ YÜRÜR İLAÇLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ERTELEME İLANI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ERTELEME İLANI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BİG BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

ERTELEME İLANI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ERTELEME İLANI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

HAM PETROL DOLUM, NAKLİYE VE BOŞALTMA HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

TEKNİK SODA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

LABORATUVAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

FORMALİN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Erzurum Merkez II Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

8 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

18 KALEM ANTİ-TÜBERKÜLOZ İLAÇ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 ADET ÖLÇEKLENEBİLİR VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

4132 ADET 19 KALEM MUHTELİF DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

c - Çeşitli İlânlar

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:
İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 10. Bölge Müdürlüğünden:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Kömür Asfalt Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketinden (BELKO):
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Turkish Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum