Resmi Gazete 9 Mart 2021 önemli atama, yönetmelik ve tüm kararlar

Türkiye'nin en önemli kararlarının yer aldığı ve her sabah yayımlanan Resmi Gazete, 9 Mart 2021 tarihli sayısında yer alan önemli yönetmelik, tebliğler, yargı kararları neler?

Resmi Gazete 9 Mart 2021 önemli atama, yönetmelik ve tüm kararlar
Editör: Hakan A.
09 Mart 2021 - 09:36
Türkiye için hemen her gün alınan çok sayıda önemli kanun, yönetmelik ve tebliğlere dair bilgilerin paylaşıldığı Resmi Gazete'nin 9 Mart tarihli yeni sayısı yayımlandı. Çok sayıda önemli yönetmelik ve kararlar bu sabah Resmi Gazete'de ilan edildi.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 9 Mart 2021 - İstanbul


9 Mart tarihli Resmi Gazete'de bugün hangi önemli yönetmelik, kanun ve tebliğler yer aldı? Milyonların yakından takip ettiği Resmi Gazete resmen yürülüğe girerken, işte bugün yer alan önemli kararlar.

09 Mart 2021 Tarihli ve 31418 Sayılı Resmi Gazete


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI


–– 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3592)


ATAMA KARARI

–– Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer SÖNMEZ Bu Görevlerinden Alınmış ve Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Genel Müdürlüğe Salim Arda ERMUT’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/138)

YÖNETMELİKLER

–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3593)

–– Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70)
–– Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 Tarihli ve E: 2018/115, K: 2020/81 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/44, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/31 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/43, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/32 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/45, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/33 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/38, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/34 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/62, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/35 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/49, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/36 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/53, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/37 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/44, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/38 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/57, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/39 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/63, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/40 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/66, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/41 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/64, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/42 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/63, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/43 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/65, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/44 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/67, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/45 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

TEPHİR VE ISITICI APARATLARI BORULARININ SU JETİ İLE TEMİZLİĞİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İHRAÇ AMAÇLI KRİSTAL ŞEKER SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

LAVUAR ELEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜVENAN TAŞKÖMÜRLERİNİN YIKATTIRILMASI VE TORBALATTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

HIZAR PALASI VE ZİNCİRİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya İli İbradı Belediye Başkanlığından:

YAŞ ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sümer Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Adana İli Yüreğir Belediye Başkanlığından:

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Gelir İdaresi Başkanlığından:

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığından:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

YORUMLAR

  • 0 Yorum