Resmi Gazete'de 10 Nisan tarihinde alınan hangi önemli kararlar yürürlüğe girdi?

Çok sayıda önemli karar ve yönetmelik bugün Resmi Gazete'de resmen yürürlüğe girdi. Peki o kararlar neler?

Resmi Gazete'de 10 Nisan tarihinde alınan hangi önemli kararlar yürürlüğe girdi?
Editör: Hakan A.
10 Nisan 2021 - 09:33 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 - 09:36
Milyonları yakından ilgilendiren çok kritik kararlar ve pek çok önemli yeni kararlar bugün Resmi Gazete ile ilan edildi. Peki Resmi Gazete'de bu sabah hangi kararlar yayımlandı?

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri - 10 Nisan 2021 - İstanbul


Kritik yönetmelik, kanun ve kararlar ile pek çok tebliğ bu sabah Resmi Gazete ile yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

10 Nisan 2021 Tarihli ve 31450 Sayılı Resmi GazeteYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807)
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3808)
–– Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2021 Yılında da Uygulanmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3809)
–– Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Üçkuyu Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3810)
–– Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Talaytepe Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3811)
–– Kastamonu İli, Hanönü İlçesinde S:88614 Numaralı IV. (c) Grup Maden (Bakır) İşletme Ruhsat Sahası Sınırları İçerisinde Kalan ve Bakır Cevheri Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3812)
–– Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ile Kesişen 9 Adet Enerji İletim Hattı Deplaseleri Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3813)
–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Göl Mahallesi Kıyı Kesimi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3814)

–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Gündoğan ve Türkbükü Mahalleleri Kıyısında Bulunan Alan, Adalar ve Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3815)
–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Eskiçeşme-Bitez-Ortakent-Karakaya-Dereköy-Geriş Mahalleleri ve Adalar Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3816)
–– İstanbul İli, Adalar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tavşan (Balıkçı) Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3817)
–– Balıkesir İli, Marmara İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Marmara Adası Saraylar Mevkii 3 No.lu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3818)
–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sarımsaklı Mevkii 62 No.lu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3819)
–– Balıkesir İli, Marmara İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 13 No.lu Marmara Adası-Marmara Adası Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3820)

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/17)
–– 2021 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2021 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2021 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Mart Ayına Ait Re’sen İptal Edilen Belgelerin Listesi

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/04/2021 Tarihli ve 10132 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden:
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Erdemli 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

500 ADET ÇOK FONKSİYONLU RENKLİ YAZICI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

ARSA SATILACAKTIR
Antalya İli Konyaaltı Belediye Başkanlığından:

MUHTELİF KORUYUCU MALZEME ALINACAKTIR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUVARI İLE PANCAR ANALİZ LABORATUVARI İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

c - Çeşitli İlânlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
Milli Eğitim Bakanlığından:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Diler Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum