Resmi Gazete'de Cuma sabahı hangi yönetmelik ve kararlar var?

Bugün yayımlanan 9 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete kararları resmen yürülrüğe girdi.

Resmi Gazete'de Cuma sabahı hangi yönetmelik ve kararlar var?
Editör: Hakan A.
09 Nisan 2021 - 06:49
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren çok sayıda önemli kararlar ve tebliğler ile yeni yönetmelikler arasında neler var? Kontrol etmeden geçemeyeceğiniz Resmi Gazete'nin Cuma günü yayımlanan sayısı.

Emlak Pencerem / Güncel Haberleri - 9 Nisan 2021 - İstanbul


Bugün alınan kararlar doğrultusunda Resmi Gazete'de yer alan hangi yönetmelik, tebliğ ve AYM kararları yayımlandı? İşte 9 Nisan tarihli Resmi Gazete.

09 Nisan 2021 Tarihli ve 31449 Sayılı Resmi Gazete


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

–– Osmaniye İli Toprakkale İlçesine Bağlı Tüysüz Beldesinin Adının “Türkmen” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar


YÖNETMELİKLER

–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği
–– Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/1)
–– Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği (Tebliğ No: 2016/46)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/8)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/04/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-40, 41, 42 ve 43 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2017/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/75 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/76 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/77 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/78 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/79 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/80 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/81 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/82 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/83 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/84 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/85 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/86 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/87 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/88 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/89 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/90 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/91 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/92 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/93 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/94 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/95 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/102 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/103 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/104 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/110 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden:
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinden:
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden:
İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinden:
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden:

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

80 ADET ÇİFT SIRA SÜRÜCÜ KABİNLİ DAMPERLİ EKİP ARACI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 ADET HOLMİUM LASER CİHAZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

500 ADET ÇOK FONKSİYONLU SİYAH BEYAZ YAZICI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Ankara İli Kahramankazan Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Bursa İli Orhangazi Belediye Başkanlığından:

AR-GE PROJE ÇAĞRISI
Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

74 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Zonguldak Girişim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Amasya İli Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığından:

c - Çeşitli İlânlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
Ankara ili Çankaya Belediye Başkanlığından:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden:
Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum