Sıvı ve Gaz Yakıtlı yeni sıcak su kazanları ile alakalı yeni yönetmelik

Ülke genelinde kullanımda olan Sıvı ve Gaz Yakıtlı yeni sıcak su kazanlara ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Yeni yönetmelik ile Sıvı ve Gaz Yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında değişikliğe gidildi.

Sıvı ve Gaz Yakıtlı yeni sıcak su kazanları ile alakalı yeni yönetmelik
Editor: Gökay Demirezen
12 Aralık 2018 - 07:34 - Güncelleme: 12 Aralık 2018 - 07:47

Bakanlık tarafından Sıvı ve Gaz Yakıtlı yeni sıcak su kazanlarının verimlilik gereklerine dair yeni bir yönetmelikle (92/42/AT) değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 12 Aralık 2018 - İstanbul


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yenmi yönetmeliğin ayrıntıları için tıklayın.

MADDE 1 – 5/6/2008 tarihli ve 26897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Seri olarak üretilen kazanların uygunluğu; Ek 3’te belirtilen B modülüne göre kazanın verimliliğinin tip incelemesine ve Ek 4’te belirtilen C, D ya da E modüllerine göre onaylı tipe uygunluk beyanına göre belgelendirilir. Gaz yakıtları yakan kazanların verimliliklerine dair uygunluğunun değerlendirilmesinde, 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB)’te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri kullanılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
 
Sosyal medya hesalarımızı takip edin!

EmlakPencerem.com sosyal medya hesaplarını takip ederek anında bildirim alabilir, emlak sektörüne ilişkin en son haberleri öğrenebilirsiniz.

Facebook hesabımızı takip etmek için tıklayın.

YouTube kanalımızı takip etmek için tıklayın

Twitter hesabımızı takip etmek için tıklayın.