Sosyal Koruma Harcaması Yüzde 15,7 Oranında Artış Gösterdi

TÜİK, Sosyal Koruma İstatistikleri 2018 yılı verilerini açıkladı. Sosyal koruma harcaması 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 15,7 oranında arttı. Sosyal koruma yardımı harcaması en fazla emeklilere yapıldı.

Sosyal Koruma Harcaması Yüzde 15,7 Oranında Artış Gösterdi
Editor: Hatice Kolçak
12 Aralık 2019 - 10:12

Sosyal korumaya 442 milyar 607 milyon TL harcandı
 
Sosyal koruma harcaması 2018 yılında %15,7 artış göstererek 442 milyar 607 milyon TL oldu. Bu harcamanın %98,5'ini (435 milyar 910 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 214 milyar 133 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 121 milyar 444 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH'nin %11,9'unu sosyal koruma harcamaları oluşturdu
 
Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2018 yılında %11,9 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise %11,7 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların %5,7 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, %3,3 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve %1,4 ile dul/yetim harcamaları takip etti. 

Sosyal koruma yardımlarının %9'u şartlı olarak verildi
 
Şartlı yardımlar içinde en büyük payı %37,7 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu %28,1 ile engelli/malül yardımları ve %15,5 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.
 
Sosyal koruma yardımlarının %67,3'ü nakdi olarak verildi
 
Nakdi yardımlarda en büyük payı %72,8 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu %17,7 ile dul/yetim yardımları ve %3,4 ile işsizlik yardımları takip etti.
 
Sosyal koruma gelirlerinin %35,4'ünü devlet katkıları oluşturdu
 
Sosyal koruma gelirlerinin %35,4'ünü devlet katkıları, %30,3'ünü işveren sosyal katkıları ve %26,9'unu koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.
 
Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı 13 milyon 766 bin kişi oldu
 
Ülkemizde sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı)  alan kişi sayısı 2017 yılında 13 milyon 261 bin iken, %3,8 artarak 2018 yılında 13 milyon 766 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alan kişi sayısı 2017 yılında 12 milyon 417 bin iken, 2018 yılında 12 milyon 913 bin kişiye ulaştı.

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum