SPK, 2019 yılında geçerli Yatırım Fonları ve Pay Alım Teklifi tebliğini yayımladı

SPK, 2019 yılında yeni tebliğler yayımlamaya devam ediyor. Kurum bu kapsamda 2019 yılına ilişkin Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile Pay Alım Teklifi Tebliğini yayımladı.

SPK, 2019 yılında geçerli Yatırım Fonları ve Pay Alım Teklifi tebliğini yayımladı
Editör: Hakan A.
02 Ocak 2019 - 00:55 - Güncelleme: 02 Ocak 2019 - 09:16

SPK, iki önemli 2019 yılı düzenlemesini yayımladı. SPK tarafından 2019 yılında geçerli olacak Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile Pay Alım Teklifi Tebliğinde yaptığı yeni düzenlemelerle yayımladı. İlgili kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 1 Ocak 2019 - İstanbul


Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-52.1.b)

MADDE 1 – 9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(3) Fon toplam değerinin en fazla %20’si Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan garantili ve koruma amaçlı fonların katılma payı satışında, yatırımcılardan yatırımcı bilgi formunun okunup anlaşıldığı ve risklerin algılandığı bilgisini de içeren yazılı veya elektronik ortamda pay alım talimatları alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 sayılı eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, para piyasası fonları ve değişken fonlar için vadeli olarak yapılan Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinin oranının bu Tebliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen oranı aşması halinde, yeni bir işlem yapılmamak kaydıyla, anılan işlemlerin vade sonuna kadar söz konusu aşım bu Tebliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık olarak değerlendirilmez.”

İlgili kararın ayrıntılarını görmek için tıklayın.

PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-26.1.c)

MADDE 1 – 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) Payları Borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından gerçekleştirilen yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan paylar nedeniyle oluşan yönetim kontrolü değişikliği.”

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

2 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili kararın ayrıntılarını görmek için tıklayın.

YORUMLAR

  • 0 Yorum