SPK'dan Borsa İstanbul hakkında iki yönetmelik

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Borsacılık faaliyetleri ve Piyasa İşleticileri hakkında iki önemli yönetmelik ile düzenlemeye gitti.

SPK'dan Borsa İstanbul hakkında iki yönetmelik
Editor: Hakan A.
15 Kasım 2019 - 07:58

SPK'dan Borsa İstanbul ile alakalı iki önemli yönetmelikte düzenlemeler yapıldı. İlgili Karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 15 Kasım 2019 - İstanbul


Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Finansal ölçütlere ilişkin esaslar

MADDE 32/A – (1) Borsa, yasal çerçevesi ve denetim uygulaması itibarıyla Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü ilkelerine uyumlu finansal ölçüt niteliğindeki endekslerinin listesini ve uyuma ilişkin bilgileri kamuya açıklar.”

BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Finansal ölçütlere ilişkin esaslar

MADDE 29/A – (1) Borsa, Kurul tarafından kabul edilen uluslararası prensip ve düzenlemelere uyumlu finansal ölçüt niteliğindeki endekslerinin listesi ile uyuma ilişkin bilgileri kamuya açıklar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.