SPK'dan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tebliğinde önemli değişiklik

SPK'dan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tebliğinde önemli değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına (GYO) lişkin Esaslar Tebliğiğinde önemli değişikliğe gitti. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Editor: Hakan A.
27 Eylül 2019 - 08:00

SPK tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esasların belirlendiği tebliğde yeni değişiklikler yapıldı. 

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi  - 27 Eylül 2019 - İstanbul


Türkiye'de GYO'lar ile alakalı önemli bir yönetmelik değişikliği gerçekleştirildi. Konuyla alakalı yeni düzenleme bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Sermaye Piyasası Kurulundan: GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-48.1.d)

MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, kamu kurum veya kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve imtiyazlı pay sahibi bulunduğu şirketler tarafından yürütülen projelere ilişkin olarak bu bentte belirtilen hizmetler, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar tarafından sağlanabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.