SPK’dan lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin...

SPK'dan lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin yeni tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sermaye Piyasasında faaliyette bulunanlar için lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin esaslar hakkında tebliğ (VII-128.7)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğini yayımladı.

SPK'dan lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin yeni tebliğ
Editor: Hakan A.
26 Ekim 2018 - 07:15

SPK tarafındna bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin esaslar hakkında bazı değişiklikler yapıldı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 26 Ekim 2018 - İstanbul


Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (VII-128.7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.7.c)

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’e aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.

“Yatırım kuruluşları yardımcı personeli ek geçiş süresi durumu

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası ve geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla üç yıllık çalışma süresini dolduran, ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla lisans almaya hak kazanamayanlar en fazla 31/1/2020 tarihine kadar yardımcı sıfatıyla çalışabilirler.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum