SPK'dan lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin yeni tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sermaye Piyasasında faaliyette bulunanlar için lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin esaslar hakkında tebliğ (VII-128.7)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğini yayımladı.

SPK'dan lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin yeni tebliğ
Editor: Hakan A.
26 Ekim 2018 - 07:15

SPK tarafındna bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin esaslar hakkında bazı değişiklikler yapıldı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 26 Ekim 2018 - İstanbul


Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (VII-128.7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.7.c)

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’e aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.

“Yatırım kuruluşları yardımcı personeli ek geçiş süresi durumu

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası ve geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla üç yıllık çalışma süresini dolduran, ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla lisans almaya hak kazanamayanlar en fazla 31/1/2020 tarihine kadar yardımcı sıfatıyla çalışabilirler.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.