SPK'dan Takasbank için iki önemli yönetmelik değişikliği

SPK tarafından İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Karşı Taraf yönetmeliği ve Merkezi Takas yönetmeliklerinde yeni değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete ile yayımlandı.

SPK'dan Takasbank için iki önemli yönetmelik değişikliği
Editor: Hakan A.
20 Kasım 2018 - 08:08

SPK tarafından Takasbank ile alakalı önemli düzenleme ile iki farklı yönetmelikte değişikliğe gidildi..  İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 20 Kasım 2018 - İstanbul


Sermaye Piyasası Kurulundan: İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

20 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ayrıntılarını görmek için tıklayın.

MADDE 1 – 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“ğ) İpotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlığa dayalı menkul kıymetler”

Sermaye Piyasası Kurulundan: İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ TAKAS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

20 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ayrıntılarını görmek için  tıklayın.

MADDE 1 – 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“ı) İpotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlığa dayalı menkul kıymetler”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.