SPK Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu sabah Resmi Gazete'de Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğini yayımladı. Halka arzlarda en erken, izahnamenin önceden yayımlanmış olması kaydıyla bu bilgilerin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmasını takip eden üçüncü gün başlanabilir.

SPK Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de
Editör: Hakan A.
01 Aralık 2017 - 08:38

Yılın son ayı Aralık ayına girildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) flaş bir tebliğ yayımladı. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği bu sabah Resmi Gaete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 1 Aralık 2017 - İstanbul

Yılın son ayına girilirken, 1 Aralık 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30257 ilanı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde (II-5.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-5.2.a) değişiklikleri yayımlanarak resmen yürürlüğe girmiş oldu.

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞI TEBLİĞİNDE (II-5.2) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(II-5.2.a)

MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)’nin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatına, fiyat aralığı ile talep toplanması durumunda fiyat aralığına, satışa konu sermaye piyasası aracının nominal değerine, faiz veya ek getiri aralığına ya da faiz veya iskonto oranına izahnamede yer verilmediği ve fiyat tespit raporu hazırlama zorunluluğu bulunmadığı durumlarda sermaye piyasası araçlarının halka arzına en erken, izahnamenin önceden yayımlanmış olması kaydıyla bu bilgilerin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmasını takip eden üçüncü gün başlanabilir. Sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatı, fiyat aralığı ile talep toplanması durumunda fiyat aralığı ya da faiz veya iskonto oranı yapılacak bir özel durum açıklamasıyla satış ve/veya talep toplama süresinin başlangıç tarihinden önce veya söz konusu süreler içerisinde izahname değişikliği gerektirmeksizin aşağı yönlü revize edilebilir. Fiyatın satış ve/veya talep toplama süresinin başlangıç tarihinden önce revize edilmesi durumunda halka arza en erken yapılacak özel durum açıklamasını takip eden ikinci gün başlanabilir. Söz konusu revizenin satış ve/veya talep toplama süresi içerisinde yapılması durumunda ise belirlenen halka arz süresine asgari iki iş günü ilave edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin, en az yüzde onunun yurt içi bireysel yatırımcılara ve yüzde onunun yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi zorunludur. Bu fıkrada yer alan tahsisat sınırlamaları, borsada satış yöntemiyle yapılan halka arzlar, talep toplanmaksızın yapılan halka arzlar ile niteliği belirlenmiş ortaklıkların sermaye artırımları ve ek satış yapılması halinde ek satışa konu sermaye piyasası araçları için uygulanmaz. Kurul, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının piyasa değerini, piyasa koşullarını ve benzeri gerekçeler ile ihraççının ve/veya halka arz edenin talebini de dikkate alarak bu fıkrada yer alan asgari tahsisat oranlarını sıfıra kadar indirebilir veya bir kata kadar artırabilir.”

YORUMLAR

  • 0 Yorum