Tekirdağ'da Belediyeden satılık arsalar

Tekirdağ'da Belediye mülkiyetinde bulunan iki arsa, 19 Ekim tarihinde düzenlenecek açık satış yöntemiyle ihalede satışa çıkarılacak. İhaleye ait bilgiler haberimizde.

Tekirdağ'da Belediyeden satılık arsalar
Editör: Hakan A.
06 Ekim 2020 - 08:35
Tekirda'da Belediye mülkiyetinde yer alan 2 arsa içöin ihale yöntemiyle satış kararı alındı. Tekirdağ'da yapılacak arsa satışına ilişkin ihale detayları belli oldu.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 6 Ekim 2020 - İstanbul


Tekirdağ İli Kapaklı Belediye Başkanlığından: MADDE 1 - Mülkiyeti belediyemize ait Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Atatürk Mahallesi 1725 ada 5 parsel nolu 442,02 m² lik Arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 19/10/2020 Pazartesi günü saat: 14:00'da, Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mahallesi 199 ada 2 parsel nolu 20.285,47 m²'lik Arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 19/10/2020 Pazartesi günü saat: 14:30'da, Belediye Encümeni tarafından Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4-6 Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9. kat Komisyon Toplantı Odasında yapılacak İhale ile satılacaktır.

İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4-6 Kapaklı Belediye Hizmet Binası 1. katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve şartnameyi; 500,00.-TL (BeşYüzTürkLirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

tekirda arsa satış ihalesi

MADDE 2 - 1725 ada 5 parsel 442,02 m²'lik taşınmazın Muhammen Bedeli: 353.616,00-TL (Üçyüzelliüçbinaltıyüzonaltı Türk Lirası)' dir. Geçici teminat muhammen bedelin % 3 (yüzde üç) 'ü oranında olup, miktarı 10.608,48-TL (Onbinaltıyüzsekiz Türk Lirası Kırksekiz Kuruş) 'dir. 

199 ada 2 parsel 20.285,47 m²'lik arsanın Muhammen Bedeli: 20.488.324,70-TL Yirmimilyondörtyüzseksensekizbinüçyüzyirmidört Türk Lirası Yetmiş Kuruş)' dir. Geçici teminat muhammen bedelin % 3 (yüzde üç) 'ü oranında olup, miktarı 614.649,74-TL (Altıyüzondörtbinaltıyüzkırkdokuz Türk LirasıYetmişdörtkuruş) 'dir. 

Taşınmazların satış bedeli peşin ödenecektir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum