TMMOB 2019 Elektrik Mühendisleri Odası yönetmeliğinde değişiklik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliğinde yeni düzenleme yaparak Resmi Gazete'de yayımlandı.

TMMOB 2019 Elektrik Mühendisleri Odası yönetmeliğinde değişiklik
Editor: Hakan A.
23 Şubat 2019 - 06:46

TMMOB, 2019 yılı Elektrik Mühendisleri Odası Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliğinde önemli bazı düzenlemeler yapıldı. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 23 Şubat 2019 - İstanbul


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE AİT ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  28/2/2015 tarihli ve 29281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Şebekeye AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin yapımı, işletmeye alınması, işletilmesi ve iş güvenliği sorumluluğu üretim yapan gerçek veya tüzel kişiye aittir. Bu kapsamda, üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kişiler YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulünden başlamak üzere işletme süresince, ilgili teknik mevzuata göre görev yapacak yetkili işletme sorumlusu istihdam etmek ve/veya bu konuda gerekli hizmetleri almakla yükümlüdür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

TMMOB tarafından yapılan bir diğer önemli değişiklik ise Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde yapılan değişiklik oldu. 

23 şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğin ayrıntılarını görmek için tıklayın.

Reklam


YORUMLAR

  • 0 Yorum