TMMOB Elektrik Mühendisleri için 2019 en az ücretleri açıklandı

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği - Elektrik Mühendisleri Odası EMO Yönetim Kurulu'nca 2019 yılı en az ücretleri belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 2019 yılı en az ücretleri listesi...

TMMOB Elektrik Mühendisleri için 2019 en az ücretleri açıklandı
Editor: Gökay Demirezen
24 Ocak 2019 - 07:34

TMMOB Elektrik Mühendisleri için uygulanacak 2019 yılı en az ücretleri yapılan toplantıyla belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlandı. 2019 yılı en az ücretleri ayrıntıları haberimizde.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 23 Ocak 2019 - İstanbul


2019 yılı en az ücretlerinin belirlenmesi amacıyla Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği - Elektrik Mühendisleri Odasından açıklama geldi.

TMMOB 2019 yılı en az ücretleri ile ilgili genel kurallar 30-31 Mart 1 Nisan 2018 tarihli Elektrik Mühendisleri Odası 46. Olağan Genel Kurulu'nun verdiği yetki ve 09.12.2010 tarih ve 27780 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği - Elektrik Mühendisleri Odası en az ücret ve meslek denetim uygulama esasları yönetmeliği'nin 6. maddesi uyarınca EMO Yönetim Kurulu'nun 4.11.2018 tarih ve 46/26 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 01.01.2019 tarihi itibariyle yürülüğe girmiştir. En az ücretlerin uygulanmasından EMO Yönetim Kurulu sorumludur.

En az ücret tanımları her yıl Oda SMM Daimi Komisyonu tarafından belirlenir ve Oda Yönetim kurulu kararı ile son şekli verilerek En Az Ücret Tanımları olarak yayımlanır. En az ücret tanımlarında belirtilmeyen hizmetlerin bedellerinin belirlenmesinde Oda Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu hizmetler bu tarifedeki ücretlerin altında yapılamaz. En az ücretlere KDV dahil değildir. KDV tutarı fatura veya serbest meslek makbuzunda belirtilerek ayrıca tahsil edilir. 

Şantiye şefliği hizmeti üreten üyelerimizin en ücretinin yapı başına 500 TL'den az olmamak üzere yapıya ait kesin proje bedelinin yüzde 10'u oranında belirlenir. 

Herhangi bir mühendislik hizmeti için en az ücret tanımlarında Proje İhale Dosyası (PİD) bedeli belirtilmişse bubedelin açılımı aşağıdaki şekildedir.

- Etüd-Öneri raporu, PİD bedelinin yüzde 7'si

- Ön Proje, PİD bedelinin yüzde 20'si

- Kesin proje, PİD bedelinin yüzde 50'si

- Detaylar, PİD bedelinin yüzde 8'i

- Orjinal Teslimi , PİD bedelinin yüzde 5'i

- İhale Şartnamesi, PİD bedelinin yüzde 10'u

2019 yılında uygulanacak en az ücretleri ile alakalı tüm detayları okumak için tıklayın.