TMMOB Maden Mühendisleri Odası ana yönetmeliği değişti

TMMOB'un Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde yeni bir düzenleme yapıldı.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası ana yönetmeliği değişti
Editör: Hakan A.
14 Ağustos 2020 - 07:15
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği kapsamında önemli bir değişiklik gerçekleştirildi. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 14 Ağustos 2020 - İstanbul


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2005 tarihli ve 25916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Oda Genel Kurulu, toplam üye sayısının %5'i oranında, doğal delegeler dahil olmak üzere 1000 kişiden çok olmamak üzere Şube genel kurullarınca, şubelerin dışında kalan iller için ise Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği illerden oluşan bölgelerde ve her bölge için yine Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir ilde, görevlendirdiği Oda temsilcisinin nezaretinde ve Şube Genel Kurulu esaslarına uygun olarak yapılacak seçimlerle, üye sayısı oranına bağlı olarak seçilen delegelerden ve Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulunun asıl üyelerinden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Şubeye kayıtlı üyelerin yüzde beş (%5) i oranında” ibaresi “Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen usullere göre belirlenecek sayıda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum