TMSF elindeki 2 şirketi satışa çıkardı

TMSF bünyesinde bulunan Eterpark Gayrimenkul ve Özlem Çelik isimli iki şirketin satışı için ihale açtı.

TMSF elindeki 2 şirketi satışa çıkardı
Editör: Hakan A.
03 Şubat 2021 - 09:00
TMSF, el konulan iki şirketin satışı için ilan yayımladı. Bu kapsamda TMSF, Eter Park Yalova Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü isimli iki şirketin satışı için ihale açtığını duyurdu.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 3 Şubat 2021 - İstanbul


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Eter Park Yalova Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusunun borcundan dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkuller ve sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (“Kurul”) kararı ile oluşturulan “Eter Park Yalova Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU


Eterpark Endüstri Ürünleri İmalat Ticaret İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI


"Eter Park Yalova Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", Eterpark Endüstri Ürünleri İmalat Ticaret İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş.’nin maliki olduğu; Yalova ili, Altınova ilçesi, Kaytazdere Mahallesi, 341 ada, 1 parselde kayıtlı, 2.699,82 m2 alanlı arsanın 359/600 hissesi, 342 ada, 6 parselde kayıtlı, 160.365,70 m2 alanlı büro, servis, lojman, ambar müştemilatı havi eternit fabrikası ve arsası ve 342 ada, 7 parselde kayıtlı, 3.575,92 m2 alanlı arsa nitelikli gayrimenkuller ile kira sözleşmelerinden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL


"Eter Park Yalova Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) TL’dir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 24.02.2021 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

tmsf eterpark gayrimenkul şirketi satış ilanı

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Sakarya 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 01.08.2016 tarihli ve 2016/2690 D.İş sayılı dosyasından verilen kararlar ile Özlem Çelik Büro Mobilyaları Ltd. Şti.’ye kayyım olarak atanmış; Fon Kurulu Kararı ile Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün oluşturulmasına ve satışına karar verilmiş olup, bahse konu Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

MALİK

Özlem Çelik Büro Mobilyaları Tic. Ltd. Şti.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI


“Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Şartname” ekinde detay bilgileri belirtilen, “Malik”e ait; Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Hanlı/Hanlıköy Mahallesi, 1167 ada, 8 parselde kayıtlı, 5.614,78 m² alanlı, 1 Katlı Betonarme Çelik Bina ve Arsası, ve Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Hanlı/Hanlıköy Mahallesi, 1167 ada, 9 parselde kayıtlı, 3.246,01 m² alanlı, 2 Katlı Betonarme İşyeri Binası ve Arsası nitelikli taşınmaz ile bu fabrikada bulunan makineler, ekipmanlar, demirbaşlar ve taşıtlar ile markalar, faydalı model ve endüstriyel tasarımlardan oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

“Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 12.650.000- (Oniki milyonaltıyüzellibin) TL’dir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 03.03.2021 tarihinde, saat 14.30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

tmsf özlem çelik şirket satışı

YORUMLAR

  • 0 Yorum