TOKİ 2015 projelerine genel başvuru: TOKİ yoksul, alt gelir grubu...

TOKİ 2015 projelerine genel başvuru: TOKİ yoksul, alt gelir grubu için başvuru şartları

TOKİ 2015 alt gelir grubu ve yoksul vatandaşlarımız için ürettiği konutlar için başvurular nereden, nasıl yapılır? TOKİ alt gelir grubu başvurusu, TOKİ yoksul vatandaşların başvuru şartları haberimizde.

09 Ocak 2015 - 08:39 - Güncelleme: 18 Haziran 2017 - 11:09

TOKİ alt gelir grubu ve yoksul vatandaşlarımız için konut üretimi yapmaktadır. TOKİ’nin yaptığı konut projelerini www.toki.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. 

Alt gelir ve yoksul grubu vatandaşlarımızın bu projelerden ev sahibi olmaları için bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru esnasından TOKİ’nin istediği belgeler ve başvuruyu yapan vayandaşların taşımaları gereken şartlar bulunmaktadır. Ayrıca yapılan projelerden şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimlerde başvuru yapabildikleri gibi öncelik hakkı bulunuyor. Yapılan tüm başvurular kura sonucu ile belirleniyor.

Başvurunun nasıl yapılacağı, gerekli belgeler, ne kadar gelire sahip olmak gerekiyor, kura sonucunda yapılacak sözleşmenin nasıl olacağı, şehit, dul ve yetimler için faizsiz banka kredi uygulaması gibi, oturma ve devir şartları nelerdir gibi tüm soruların cevaplarını aşağıda bulabiliriz.

İşte başvuru yapmanın şartları ve kimler başvurabilir

TOKİ ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1.    T.C. vatandaşı olması,

2.    Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

• Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç ) yıldır ikamet ediyor olması veya il/ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

3.    Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

4.    Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

5.    Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,

• Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

6.    Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600 TL. olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 3.100 TL olarak uygulanacaktır.)

7.    Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

• 1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” ,

• 2. Kategori olan“İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi , Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ,

• 3. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

• 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

8.    Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER :

Başvuru sahipleri,

1.Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

• Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

• Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

Ayrıca,

• Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi”

• Gaziler’de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alacakları “Gazi Kimlik Belgesi”ni,

• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğütarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair)

İbraz edeceklerdir.

KURA ÇEKİLİŞİ :

1.Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri)ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

2.İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerine konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

3.Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

4.Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

1.Sırada Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimlerin konutları,

2.Sırada gazilerin konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

3.Sırada engelli vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

4.Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA TOKİ'ye  İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

1.İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan …… il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 3 (üç ) yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi) ibraz edecektir.

2.1.Kategori Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.

Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ ;

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

TOKİ YOKSUL GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1.     T.C. vatandaşı olması,

2.     Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3.     Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

4.     Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün bulunmaması,

5.     Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,

• Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

6.     Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmaması,

7.     Sosyal Güvenlik Kurumu’na hiç sağlık primi ödemeyenler veya en fazla brüt asgari ücretin 1/3ünün %12si kadar sağlık primi ödeyenler, (Eski Yeşil Kart sahipleri), 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alanlar ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yararlananlar katılabilecektir.

8.     Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

• 1. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

• 2. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

Başvuruları ayrı olarak 2 kategoride kabul edilecektir.

9.     Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

TOKİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

1.Sosyal Güvenlik Kurumu’na hiç sağlık primi ödemeyenler veya en fazla brüt asgari ücretin 1/3ünün %12si kadar sağlık primi ödeyenler, (Eski Yeşil Kartlılar)

2.2022 sayılı Kanun kapsamında maaş alanların “Maaş Kimlik Kartı” fotokopisini,

3.     Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan yararlananlar, Fon’dan yararlandıklarına ilişkin ............. İli Valiliğinden veya İlçe Kaymakamlıklarından alınacak belgeyi,

4.     Sosyal Güvenlik Kurumu’na sağlık primi ödemeyen, Sosyal Yardımlaşma Fonu’ndan Yararlanmayanlar, 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş almayanlar; Sosyal Güvenlik Kurumundan başvuru tarihi itibariyle eşinin ve kendisinin ilişiği olmadığına dair belgeleri,

5.Ayrıca, Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair)

6.Başvuru Formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb gelirinin olmadığını beyan edecektir.

KURA ÇEKİLİŞİ :

• Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

• Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

1-Sırada engelli vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

2-Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

Kurada, asil ve yedek olarak belirlenenler

1-İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan …… il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge

2-İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.

Gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ ;

Yoksul grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..