TOKİ için yeni yönetmelik

Konut üretimi, arsa satışı ve TOKİ'nin yaptığı pek çok işi ilgilendiren önemli bir yönetmelik Resmi Gazete'de ilan edildi.

TOKİ için yeni yönetmelik
Editör: Hakan A.
19 Kasım 2020 - 08:22
Türkiye'nin 81 ilinde sosyal konut, sanayii tesisi ve çok sayıda yardıma ihtiyacı olanlara hızlı üretim yapan TOKİ, çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Yapacağı işlerde satış ve devir işlemleri başta olmak üzere arsa satışı, ihale yöntemlerinde yeni bazı değişiklikler yapıldı. İlgili karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Emlak Pencerem / TOKİ Haberleri  - 19 Kasım 2020 - İstanbul


Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI SATIŞ, DEVİR, İNTİKAL, KİRAYA VERME, TRAMPA, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ VE ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/5/2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) İdare tarafından satışı yapılan taşınmazın devrinin tescil talebi ile birlikte talep edilmesi halinde; şartları İdare, aracı banka veya katılım bankası tarafından hak sahipliği belgesinde veya ipotek tesis ve tescil istem belgesinde belirtilmek suretiyle İdare, satışa aracı banka veya katılım bankası lehine 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca tapu müdürlüğüne ipotek tescil ettirilebilir.

(4) İdare tarafından satışı yapılan taşınmazın devrinin tescil talebi ile birlikte talep edilmesi halinde;  şartları İdare tarafından hak sahipliği belgesinde belirtilmek suretiyle İdare lehine 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesi uyarınca tapu müdürlüğüne kanuni ipotek tescil ettirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum