TOKİ 'nin faizsiz konut kredisi yönetmeliği değişti

Ev sahibi olmak isteyen özellikle alt gelir grubuna yönelik konut projeleri ve konut satışıyla sürekli gündemde olan TOKİ, faizsiz konut kredisi yönetmeliği değiştirildi. İşte değişen TOKİ'nin faizsiz konut kredisi yönetmeliği ayrıntıları.

TOKİ 'nin faizsiz konut kredisi yönetmeliği değişti
Editör: Hakan A.
01 Mart 2017 - 08:42

TOKİ'nin faizsiz konut kredisi ile alakalı son dakika yönetmelik değişikliği yayımlandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. İşte 2017 ile birlikte TOKİ'nin faizsiz konut kredisi yönetmeliği.

Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 1 Mart 2017 - İstanbul

Türkiye'nin en büyük toplu konut üretimini yapan TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir değişikliğe imza atıldı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şehit ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisi hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TOKİ yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklamada şu bilgilere yer verildi;

1 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29994

YÖNETMELİK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

TOPLU KONUT İDARESİ TARAFINDAN ŞEHİT AİLELERİNE, HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2014 tarihli ve 28912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkındaki Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin on ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(13) 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi kapsamına girenlerden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahipliği belgesi verilen, ancak anılan Kurumca aylık bağlanamayan kişilere faizsiz olarak kullandırılacak olan kredi tutarının geri ödemesi, Kurumca aylık bağlanma şartı aranmaksızın esas alınan en düşük maluliyet derecesinin karşılığı olan aylığın 1/4'ü oranına denk gelen tutar, başlangıç taksiti olarak kabul edilir. 

Taksit tutarı, her altı aylık dönemin başında (Ocak-Temmuz) bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaşlarında yapılan artış oranı dikkate alınarak kredi kullanma tarihine bakılmaksızın, İdarece her dönem için yeniden hesaplanır ve krediyi kullananlar tarafından aylık olarak borç bitinceye kadar bankaya yatırılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum