Türk Milli Kuvvetler Vakfı Ankara'da kuruldu

Başkent Ankara'da faaliyete geçirilen Türk Milli Kuvvetler Vakfı için Vakıflar Genel Müdürlüğü onay verdi.

Türk Milli Kuvvetler Vakfı Ankara'da kuruldu
Editör: Hakan A.
18 Aralık 2020 - 08:17
Başkent Ankara'da yeni bir vakıf hizmet vermeye başladı. Türk Milli Kuvvetler Vakfı kuruluşuna onay verildiği bildirildi.
 
Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 18 Aralık 2020 - İstanbul


Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yeni vakıfların kuruluşunu onaylamaya devam ediyor. Bu çerçevede, Ankara'da Türk Milli Kuvvetler Vakfı kuruluşuna onay verildi.

VAKFIN ADI: Türk Milli Kuvvetler Vakfı (TÜMKUV)

VAKFEDENLER: Burak ŞİMGA, Fatih ŞİMGA, Murat KAPLAN, Osman Sabri BİLGİÇ

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.12.2020 tarihinde kesinleşen, 12.11.2020 tarihli ve E: 2020/225, K: 2020/332 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin maddi, manevi ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek, bu kişilere iş bulmak konusunda destek olmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (Seksenbin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU: Burak ŞİMGA, Osman Sabri BİLGİÇ, Fatih ŞİMGA

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar mütevelli heyetçe belirlenecek konu ve amacı bu vakfın amacına en yakın amaçlı vakfa devredilir. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum