Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu! İşte TUA ile alakalı son dakika kararname

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen ve Cumhurbaşkanlığı tarafından kontrol edilecek Türkiye Uzay Ajansı resmi olarak kurularak faaliyete başladı.

Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu! İşte TUA ile alakalı son dakika kararname
Editor: Gökay Demirezen
13 Aralık 2018 - 08:28

Türkiye'nin uzay çalışmaları resmi olarak başlatıldı. Yeni vizyon kapsamında ilk adım Türkiye Uzay Ajansı kuruluşu yapıldı. İşte TUA ile alakalı kuruluş bilgilerive Türkiye Uzay Ajansı faaliyetleri hakkında ayrıntılar.  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyete geçirilen Türkiye için yeni bir dönemin başlkangıcı olan Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu. Çalışmalar başladı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri - 13 Aralık 2018 - İstanbul


Türkiye Uzay Ajansının kuruluş, görev yetkilerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında kararlar yayımlandı. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Türkiye Uzay Ajansı kuruluş açıklamasında önemli içeriklerle donatıldı. Peki ne yapacak bu Türkiye Uzay Ajansı? Hangi yetkilere sahip olacak, Uzaya ne zaman çıkılacak?

13 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yer alan ilk bilgiler için tıklayın.

Cumhurbaşkanınca belirtilen politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programı’nı hazırlamak ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmak. Uzay, havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik stratejik planlar hazırlamak. Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayisinin gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Milletler arası anlaşmalar uyarınca uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını devlet adına tutmak, BM nezdinde temsil işlemlerini gerçekleştirmek. Ticari, bilimsel araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonları yaptırmak veya organize etmek. Uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak. Uzay ve havacılık teknolojilerine olan ilginin arttırılmasına öncülük yapmak. Uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek ve muadil yabancı kuruluşlar ile iş birliği yapmak, uzay hukukuna ilişkin mevzuat dahil her türlü çalışmaları yürütmek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından verilen diğer görevler yapmak.

Ajansın organ ve birimleri; yönetim kurulu, başkanlık ve Ajansın görevlerini yerine getirmek için gerek duyulan hizmet birimlerinden meydana gelecek. Başkan dahil 7 üyeden oluşacak yönetim kurulunun toplantı karar yeter sayısı 4 olarak belirlendi. Başkan dışındaki yönetim kurulu üyeleri 3 yıl görev alacak. Başkan yardımcılarından yönetim kurulu üyeliğine atananlardan görevleri herhangi bir nedenle son bulanların yönetim kurulu üyelikleri de son bulacak. Yönetim kurulu, her ay en az bir kez toplanacak. Kurulun çalışma usul ve esasları Ajans tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Ajansın gelirleri; her yıl genel bütçeden ayrılan tutar, Ajans tarafından yapılan yetkilendirmelere ilişkin gelirler, danışma hizmeti karşılığı elde edilecek gelirler, buluşlardan doğan haklara ilişkin gelirler, yapılacak yardım, bağış ve vasiyetler, Ajansa ait taşınır veya taşınmaz malların gelirleri, yayın gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından bir önceki yıl elde edilen gelirlerin yüzde 20’si oranında izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar aktarılan tutar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yıllık gelirlerinden o yıla ilişkin her türlü giderinin karşılanmasından sonra kalan miktarın 20’si oranında izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar aktarılan tutardan meydana geliyor.

Sosyal medya hesalarımızı takip edin!

EmlakPencerem.com sosyal medya hesaplarını takip ederek anında bildirim alabilir, emlak sektörüne ilişkin en son haberleri öğrenebilirsiniz.

Facebook hesabımızı takip etmek için tıklayın.

YouTube kanalımızı takip etmek için tıklayın

Twitter hesabımızı takip etmek için tıklayın.

türkiye uzay ajansı kuruluş ayrıntıları

türkiye uzay ajansı kuruluşu

türkiye uzay ajansı kuruluş detayları

türkiye uzay ajansı kuruldu

uzay ajansı tükiye

uzay ajansu kuruluş ayrıntıları,