Ulusal Meslek Standartları 2020 tebliği yayımlandı

Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından Ulusal Meslek Standartlarına Dair yeni tebliğ yayımlandı. Bazı standartlar kaldırıldı!

Ulusal Meslek Standartları 2020 tebliği yayımlandı
Editör: Hakan A.
09 Şubat 2020 - 00:42

Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeli yeni bazı tebliğler bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EmlakPencerem.com / Ekonomi Haberleri - 9 Şubat 2020 - İstanbul


Meslekî Yeterlilik Kurumundan: ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/3)Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Gemi İzolasyoncusu (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Gemi Montaj ve Onarım Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Gemi Yüzey Hazırlama Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Tersane Yardımcı İşçisi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Siber Güvenlik Elemanı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7 Petrol Rafinerisi Kontrol Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8 Yangın Söndürücü Servis Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-9 Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ekleri görmek için tıklayınız.

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/1)

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’in ekinde yer alan Ek-5 ve Ek-10 yürürlükten kaldırılmıştır.

(TEBLİĞ NO: 2020/2)

MADDE 1 – 4/8/2016 tarihli ve 29791 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/9)’in ekinde yer alan Ek-6 yürürlükten kaldırılmıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum