Vakıflar'dan iki yeni vakıf için onay

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Adana ev Bursa illerinde kurulan iki yeni vakıf için onay verildi. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vakıflar'dan iki yeni vakıf için onay
Editor: Hakan A.
27 Eylül 2018 - 06:42

Yeni faaliyete girecek iki vakıf için onay verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bursa ve Adana ilinde kurulan vakıflar için onay verdiğini duyurdu. İlgili karar bu sabah yayımlandı. işte kurulan yeni vakıflara ilişkin bilgiler.

Emlak Pencerem / Güncel Haberleri  - 27 Eylül 2018 - İstanbul


Vakıflar Genel Müdürlüğünden: Yeni vakıfların kuruluşuna ilişkin onay kararı bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmiş oldu.

VAKFIN ADI: Ülküm Eğitim Vakfı (ÜLKEV)

VAKFEDENLER : Selim Pıçakçı, Mehmet Aydın, Timur Özdemir, Bekir Taşcı, Mehmet Fatih Günışık, Mehmet Çetin, Ahmet Yurtoğlu, Fevzi Şen, Ali Musa Uzun

VAKFIN İKAMETGÂHI: BURSA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/09/2018 tarihinde kesinleşen 19/06/2018 tarihli ve E: 2018/212, K: 2018/332 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Vakıf bu amaçla çocuklarımızın, “Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi kabiliyetlerini harekete geçirebilen, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde; cinsiyet, ırk, din ve dil farkı gözetmeyen, kendi değerlerine, kültürüne, devlerine ve milletine bağlı, toplumda söz sahibi ve dünyaya rol model olacak, ülke ve milli meselelere duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak eğitim ve öğretim programları oluşturacak, eğitim kurumları açarak uygulayacaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Selim Pıçakçı, Mehmet Aydın, Timur Özdemir, Bekir Taşcı, Mehmet Fatih Günışık, Mehmet Çetin, Ahmet Yurtoğlu, Fevzi Şen, Ali Musa Uzun

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları S.S. BURSA ÜLKÜM EĞİTİM KOOPERATİF’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

VAKFIN ADI: Abdi Sütcü Eğitim Kültür Sağlık ve Yardım Vakfı (Abdi Sütcü Vakfı).

VAKFEDENLER: Bekir SÜTCÜ, Ramazan SÜTCÜ, Mehmet SÜTCÜ, Salih SÜTCÜ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ADANA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/09/2018 tarihinde kesinleşen 18/07/2018 ve 18/09/2018 tarihlerinde tashih edilen 16/07/2018 tarihli ve E:2018/479, K:2018/506 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurt içi ve yurt dışında her türlü kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, burslar vermek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.200.000,00 TL (Birmilyonikiyüzbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Bekir SÜTCÜ, Mehmet SÜTCÜ, Salih SÜTCÜ, Zeynep IŞIK GÜL, Abdülhadi CEYLANİ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile Yönetim Kurulunun uygun göreceği benzer amaçlı bir vakfa devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.