Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden iki önemli...

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden iki önemli karar

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu sabah Resmi Gazete'de iki önemli karar yayımlandı. İşte son dakika haberin ayrıntıları.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden iki önemli karar
Editor: Hakan A.
12 Şubat 2018 - 07:58

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 12 Şubat 2018 - İstanbul

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Mir’at-ül Kur’an Eğitim Vakfı (MİRKEV).

VAKFEDENLER: Mehmet Ali KARACA.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gaziosmanpaşa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/01/2018 tarihinde kesinleşen 07/11/2017 tarihli ve E: 2016/233, K: 2017/413 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Gerekli Kanuni izinlerin ilgili kurumlardan alınması ve gerekli protokollerin yapılması ile Kur’an-ı Kerim öğretim ve eğitiminin yaygınlaştırılması, Kur’an-ı Kerim’in usulüne uygun güzel okunması, hıfz edilmesi, kıraat ihtisas kurslarının açılması ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Bolluca Mevkii, 184 ada, 5 parsel sayılı 314 m2 yüzölçümlü, 35/314 arsa paylı, 1. Kat, 3 nolu bağımsız bölüm.

YÖNETİM KURULU: Mehmet Ali KARACA, Ahmet BİLGÜCÜ, Muhammed KARACA, Hasan AKTAŞ, Fatih YILMAZ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan mal varlığı vakıf mütevelli heyetince belirlenecek en yakın amaçlı başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

VAKFIN ADI: Mebrur Vakfı.

VAKFEDENLER: Said Emre Kalınlı, Ali Kalınlı. VAKFIN İKAMETGÂHI: Mersin.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.01.2018 tarihinde kesinleşen 14.11.2017 tarihli ve E: 2017/362, K: 2017/714 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla öğretim kurumlarında öğretim veya eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler öğrenimleri boyunca maddi desteklerde bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Mersin ili, Menteş köyü, 64 ada, 1 parsel, A Blok, 2. kat 6 nolu, 3. kat 7 ve 8 nolu, 4. kat 9 ve 10 nolu, 5. kat 11 ve 12 nolu, 6. kat 13 nolu ve 14 nolu, 7. kat 15 ve 16 nolu, 8 kat 17 nolu, 9 kat 19 ve 20 nolu, 10 kat 21 ve 22 nolu, 11 kat 23 ve 24 nolu, 12. kat 25 ve 26 nolu 12/1200 arsa paylı meskenler.

YÖNETİM KURULU: Ali Kalınlı, Ayşe Kalınlı, Azize Uğurlu, İbrahim Canbar, Said Emre Kalınlı.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye işlemine karar alan Mütevelli heyetinin belirleyeceği bir başka vakıf veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum