Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden iki yeni yardım vakfı için onay

Ankara ve Bursa'da kurulan iki vakıf için onay veren Vakıflar Genel Müdürlüğü, İyilik Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Alptemoçin-Bekler Eğitim ve Endüstriyel Gelişim Vakfı için izin verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden iki yeni yardım vakfı için onay
Editor: Hakan A.
09 Aralık 2018 - 09:40

Ülke genelinde kurulan yeni vakıflara onay veren Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluşu tamamlanan iki vakıf için faaliyet izni verdi. Yeni kurulan vakıflara ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Emlak Pencerem / Güncel Haberler - 9 Aralık 2018 - İstanbul


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI : İyilik Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

VAKFEDENLER: Ömer Faruk Karaduman, Birsen Doğanay, Eyüphan Abay, Hayrettin Kaya, Tünay Şahin, Murat Aktepe, Engin Özer

 VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.11.2018 tarihinde kesinleşen, 02.11.2018 tarihli, E:2018/570, K:2018/582 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Dünyanın neresinde olursa olsun çeşitli sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı oluşturmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit

YÖNETİM KURULU : Ömer Faruk Karaduman, Birsen Doğanay, Eyüphan Abay, Engin Özer

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta mal ve hakları konusuna en yakın olan başka bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 10733/1-1

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI : Alptemoçin-Bekler Eğitim ve Endüstriyel Gelişim Vakfı.

VAKFEDENLER : Gülseren ALPTEMOÇİN, Ali Kerem ALPTEMOÇİN, Ahmet Kuntberk ALPTEMOÇİN, Altan Kemal ALPTEMOÇİN, Deniz MİT ALPTEMOÇİN, Emine BEKLER, Mesut BEKLER, Gönül BEKLER, Mert BEKLER, Hayrettin BEKLER, Jülide BEKLER, Beyza BEKLER, Merve BEKLER.

VAKFIN İKAMETGÂHI : BURSA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bursa 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/11/2018 tarihinde kesinleşen 13/09/2018 tarihli ve E:2018/667, K:2018/909 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI : Toplumda ekonomik, sosyal ve kültürel olarak güvenli ve sağlıklı bir ortamın ve demokratik yurttaşlık bilincine sahip, saygılı bireylerin gelişmesine katkıda bulunmak, eğitim ve iletişim olanaklarını arttırmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 101.500,00 TL (YüzbirbinbeşyüzTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU : Ali Kerem ALPTEMOÇİN, Mesut BEKLER, Mert BEKLER.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

9 Aralık Resmi Gazete'de yer alan yeni vakıfların kuruluşuna ilişkin ayrıntılar için tıklayın.