Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 sürekli personel işe alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sürekli işe alım ilanı kapsamında 50 adet personel alımı için ilan yayımlandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 sürekli personel işe alacak
Editör: Hakan A.
18 Şubat 2021 - 08:45
Türkiye'nin önemli Üniversiteleri arasında yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü yeni bir personel alım ilanını bu sabah Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi toplamda 50 yeni personel alımı yapacak. Başvurular ise başladı.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 18 Şubat 2021 - İstanbul


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünce İŞKUR üzerinden yeni bir personel alımı gerçekleştirilecek. Sürekli işçi olarak çalışacak personel alım ilanına göre 50 personele istihdam sağlanmış olacak. BUgün yayımlanan ilana göre başvurular başlarken, İŞKUR üzerinden başvuruların yapılabileceği belirtildi. İşe başvuru şartları ile diğer ayrıntılara haberimizden erişebileceksiniz.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANIÜniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır. 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) BAŞVURU ŞARTLARI İLE KURA VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

 
 • • Türk vatandaşı olmak.
 • • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.
 • • Askerlik ile ilişiği olmamak.
 • • İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde
 • kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
 • • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
 • a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
 • b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 
 • c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 • • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • • Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.
 • • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
 • • Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle ilgili dal ya da dallarından mezun olmak.
 • • Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
 • • Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen meslek kollarına başvuru yapacaklardır.
 • • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.
 • • Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 09/03/2021 Salı günü saat 14.00’da Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Amfisinde yapılacaktır. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri Üniversitemiz internet sitesinde duyurulacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. COVİD-19 salgınının Ülkemizde yayılımına ilişkin tedbirler kapsamında kura çekimine katılımcı kabul edilmeyecek olup kura çekim işlemleri Üniversitemizin www.yyu.edu.tr web sayfası duyurular bölümünden canlı olarak adaylarla youtube linki paylaşılacaktır.
 • • Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın
 • isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.
 • • Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır.
van yüzüncü yıl üniversitesi personel alım ilanı 2021

YORUMLAR

 • 0 Yorum