Vuslat Sabancı, V Vakfı kuruluşu tamamlandı

Vuslat Sabancı tarafından Kültür, sanat, eğitim, bilim alanları dışında pek çok faaliyet alanında hizmet verecek V Vakfı kuruluşu onaylanarak faaliyete girdi.

Vuslat Sabancı, V Vakfı kuruluşu tamamlandı
Editör: Hakan A.
21 Mart 2021 - 09:36
Türkiye geneline hizmet verecek Vakıflara onay veren Bakanlık, Vuslat abancı tarafından kurulan V Vakfı için onay verdiğini duyurdu. Vuslat Sabancı V Vakfı ile alakalı kurulum süreci tamamlanarak Resmi Gazete'de ilan edildi.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 21 Mart 2021 - İstanbul


Türkiye'nin en büyük Holdingleri arasında yer alan Sabancı ailesi bünyesindeki Sabancı Holding, Vuslat Sabancı yeni bir vakıf kurdu. Kültür, sanat, eğitim, bilim gibi alanlar dışında pek çok alanda hizmet verecek V Vakfı kuruluşu tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bugün yayımlanan Resmi Gazete'de V Vakfı kuruluşuna oınay verdi. 


VAKFIN ADI : V Vakfı.

VAKFEDENLER : Vuslat SABANCI.


VAKFIN İKAMETGÂHI : İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.02.2021 tarihinde kesinleşen 14.12.2020 tarihli ve E:2020/312, K:2020/531 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI : Kültür, sanat. Eğitim, bilim başta olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştireceği faaliyetlerle bireylerin ve toplumun gelişimine ve evrensel değerlere katkıda bulunma ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 150.891,80 TL.- (YüzellibinSekizyüzdoksanbirTürkLirası SeksenKuruş).

YÖNETİM KURULU : .

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra dağılma bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı ve haklar Yönetim Kurulu tarafından dağılmaya ilişkin kararda belirlenecek vakıf veya derneğe, bu söz konusu olmadığı takdirde Aydın Doğan Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum