Yapı Denetim Firma ve yöneticilerine Bakanlık ceza yağdırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çok sayıda Yapı Denetim Firması ile alakalı ceza ve yaptırım uyguladı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, ceza ve yaptırıma uğrayan şirket ev yöneticilerine ilişkin tam listeyi açıkladı.

Yapı Denetim Firma ve yöneticilerine Bakanlık ceza yağdırdı
Editor: Hakan A.
01 Kasım 2018 - 08:01

Bakanlık, Türkiye genelinde faaliyette olan onlarca yapı denetim firması, bu firmalarada çalışan mühendis yetkili ve şirket sahiplerine ilişkin yeni yaptırım kararlarını bu sabah Resmi Gazete'de açıkladı. Çok sayıda Yapı Denetim firması ve bu firmaların sorumlularına cezalar ve yaptırımlar verildi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 1 Kasım 2018 - İstanbul


Bakanlık tarafından verilen cezalara ilişkin tüm yapı denetim firmalarının listesi ve ilgili açıklamayı buradan Resmi Gazete'nin bu sabah 1 Kasım tarihli yayımlanan ekinden okumak için buraya tıklayın.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....

Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2921 dosya no’lu NATUREL URFA Yapı Denetim Ltd. Şti., Ankara ilinde faaliyet gösteren 2913 dosya no’lu GM Yapı Denetim Ltd. Şti., Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 2899 dosya no’lu MARDUK Yapı Denetim Ltd. Şti., İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2813 dosya no’lu PERSPEKTİF Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 2747 dosya no’lu YENİ YAKA Yapı Denetim Ltd. Şti., Çanakkale ilinde faaliyet gösteren 2753 dosya no’lu ÖZGÜR KALE Yapı Denetim Ltd. Şti., Antalya ilinde faaliyet gösteren 2379 dosya no’lu HAKİM Yapı Denetim Ltd. Şti., Samsun ilinde faaliyet gösteren 1179 dosya no’lu MAKSİMUM Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarih ve 189565 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.
İlgililere duyurulur. 9219/1/1-1

————— Batman ilinde faaliyet gösteren 2416 belge no’lu BATKON Yapı Denetim Ltd. Şti., Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1569 belge no’lu ANTEP Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1443 belge no’lu GAZİANTEP ZİRVE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Adana ilinde faaliyet gösteren 785 belge no’lu PEGASUS Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1661 belge no’lu BERAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1769 belge no’lu TEKNİK ANALİZ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2770 belge no’lu ARTIGRUP Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren 966 belge no’lu AFKAR Yapı Denetim Ltd. Şti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 22.10.2018 tarih ve 189566 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur. 9219/2/1-1

————— CRE Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 604022, 606679 ve 716909 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan CRE Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Antalya, Ticaret Sicil No:53907-56182, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 762) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63586), Ali BUCAK’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 798, Oda Sicil No: 25419) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189752 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/1/1-1

————— Kutay Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 960771, 960786 ve 960796 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Kutay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Alanya, Ticaret Sicil No: 10911, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 447) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Serkan SAROĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63284) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189760 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/2/1-1

————— KDM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat İlçesi, 1455 ada, 13 parsel üzerindeki 1140822 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10190 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 2316 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip KDM Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, KDM Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Afer ÇARHACIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25556, Oda Sicil No: 30739), Aynur TUNCER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15211, Oda Sicil No: 19386), Hasan ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 104161), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, KDM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yakup MUTLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53966), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189764 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/3/1-1

————— Berkan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer İlçesi, 233 ada, 02 parsel üzerindeki 1124625 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10073 Ticaret Sicil No ile Isparta Ticaret Odasına kayıtlı 1500 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Berkan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Berkan Yapı Denetim  Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ziynet Sema GENÇAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13245, Oda Sicil No: 17563), İsmail KÜÇÜKCOŞKUN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
21695, Oda Sicil No: 65766), Dinçer PEKCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 4885, Oda Sicil No: 10197), Ayşenur DİLER CAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No: 88083), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Berkan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
kuruluş ortağı Mehmet Soner AKDOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:78821), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık
Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189766 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/4/1-1

————— Kıvanç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 20286 ada, 11 parsel üzerindeki 1121193 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 58913 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 1508 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kıvanç Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kıvanç
Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Mehmet Emin KARAMANLIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 5398, Oda Sicil No: 8894), Alptekin Serdar AKIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 7080, Oda Sicil No: 20839), Ayşe ÜNAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 103082), Sertan AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 107806), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kıvanç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş
ortağı Volkan SOYSAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59207) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli
ve 189769 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/5/1-1

————— Emin Özen Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Özfer Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 8451 ada, 01 parsel üzerindeki 1014137 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 36030-38131 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 236 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Emin Özen Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile, 72642 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 1806 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip Özfer Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir)
yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Emin Özen Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş
almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İsmail SOYDAN
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22400, Oda Sicil No: 15361), Can ÇETİN
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3846, Oda Sicil No: 14535), Nilgün
ÇİNTAV (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88748), Muhammed KEMALİ 
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57158), Emin ÖZEN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962), Halil GÖZEYİ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4711, Oda Sicil No: 52394) ile Özfer Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne
yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Halil GÖZEYİ
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4711, Oda Sicil No: 52394), Vehbi ÇEVİK
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16825, Oda Sicil No: 13079), Süleyman
ÇELİKBAŞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48643), Kamil Murat ÇOMOĞLU’nun
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63884) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Emin Özen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Emin ÖZEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962) ve Özfer Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş
ortağı Fevzi KOÇ’un (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 481, Oda
Sicil No: 6168) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık
Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189773 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/6/1-1

————— Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Elmalı İlçesi, 39 ada, 132 parsel üzerindeki 540483 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan; 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Candaş Yapı Denetim
Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ali
NERGİZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8678, Oda Sicil No:
32225), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6551, Oda Sicil No:
6416), Nihal ERSOY (COŞKUNSEVEN)’un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 25191)
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Osman
KARAPEHLİVAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8219, Oda
Sicil No:7756), İbrahim KASKA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66260),
yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının
22.10.2018 tarihli ve 189776 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/7/1-1

————— Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer İlçesi, 464 ada, 7 parsel üzerindeki 503239 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 80030 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 748 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Adım Yapı Denetim Ltd.
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine
sebep olan sorumlu denetim elemanları Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 6426, Oda Sicil No: 10704), Süleyman ÜZER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6328, Oda Sicil No: 35142) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Nuri Bülent DAĞISTANLIOĞLU
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14254, Oda Sicil No: 16324), Ekrem
BAYRAKTAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59577) yeni iş almaktan
men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve
189779 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/8/1-1

————— Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer İlçesi, 277 ada, 01 parsel üzerindeki 211623 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Adalya
Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Hüsnü Cemal ERGÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 262,
Oda Sicil No: 4976) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş
ortakları Ekrem ÇANCI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:204, Oda
Sicil No: 27444), İlknur TARLABAZ ÖZOBUT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:60068), Hülya GÜNEYTEPE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20455,
Oda Sicil No:57685), Yakup MUTLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:53966) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık
Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189783 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/9/1-1

————— Özhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 3006 ada, 13 parsel üzerindeki 1101187 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10840 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1030 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdulkadir ÖCAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 16389, Oda Sicil No: 9646), Hacı Ömer DEMİRYÜREK (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18108, Oda Sicil No: 40588), Mehmet Veysel KILIÇ’ın
(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 44252), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özhisar Yapı
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Türkmen ÇİFTÇİ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:40351), Mahmut ÇİFTÇİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62122),
Abdulkadir ÖCAL’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16389, Oda Sicil No:
9646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının
22.10.2018 tarihli ve 189790 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9219/10/1-1

————— Özhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 2738 ada, 14 parsel üzerindeki 1011727 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10840 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1030 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdulkadir ÖCAL’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16389, Oda Sicil No: 9646) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Türkmen ÇİFTÇİ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40351), Mahmut ÇİFTÇİ (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62122), Abdulkadir ÖCAL’ın (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16389, Oda Sicil No: 9646) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189794 sayılı
Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/11/1-1

————— Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi, 1796 ada, 7 parsel üzerindeki 1196109 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10940 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elif Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Musa Kazım ÖZDİLEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92185),
Muhammet Enes YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26247, Oda
Sicil No: 78483) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12130, Oda
Sicil No: 38776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık
Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189655 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/12/1-1

————— Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 2766 ada, 10 parsel üzerindeki 977292 nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No:
36039), Abdulaziz ERKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23936, Oda
Sicil No: 9952), Esra YÜKSEKYAYLA (DEMİRBİLEK)’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 97614) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil
No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık
Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189658 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/13/1-1

————— Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 2766 ada, 10 parsel üzerindeki 976892 nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No:
36039), Abdulaziz ERKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23936, Oda
Sicil No: 9952), Serhat GÖKKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80817)
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan
men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve
189672 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 9218/14/1-1
————— Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 216 ada, 1 parsel üzerindeki 980900 YİBF nolu (T-1 Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan
sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235,
Oda Sicil No: 36039), Fırat AÇAR (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47547), Semra Nur
SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23520, Oda Sicil No:
64312), İbrahim Halil BOZKURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101101)
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan 
men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve
189684 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/15/1-1

————— Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 216 ada, 1 parsel üzerindeki 980952 YİBF nolu (T-6 Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan
sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235,
Oda Sicil No: 36039), Esra YÜKSEKYAYLA (DEMİRBİLEK) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97614), Semra Nur SUBAŞI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23520, Oda Sicil No: 64312) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189690 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/16/1-1

————— Günebakan Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1044538, 1054163 ve 1350017 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Günebakan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Kırklareli, Ticaret Sicil No:3499, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2146) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Günebakan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Gökhan ARINAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82746) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018. tarihli ve 189675 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/17/1-1

————— Batman Teknik Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1015878, 1055437 ve 805420 YİBF nolu yapıları
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi
ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Batman Teknik Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Batman, Ticaret Sicil No:5691, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:
2239) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Batman
Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet EKİNCİ’nin (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17632, Oda Sicil No: 21766) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189692 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/18/1-1

————— Batman Teknik Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 805425, 1005024 ve 809858 YİBF nolu yapıları 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile
hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Batman Teknik Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Batman, Ticaret Sicil No:5691, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:
2239) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Batman
Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet EKİNCİ’nin (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17632, Oda Sicil No: 21766) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189695 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/19/1-1

————— Akay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sinop İli, Merkez İlçesi, 100 ada, 79 parsel üzerindeki 1177351 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1764 Ticaret Sicil No ile Boyabat Ticaret
Odasına kayıtlı 1259 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akay
Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Mehmet BİLGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11591, Oda
Sicil No: 26606), Mustafa Feyzi ABALI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 18551, Oda Sicil No: 38282) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Akay Yapı Denetim
Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mustafa Feyzi ABALI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 18551, Oda Sicil No: 38282), Nedim ÇEPNİ’nin (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18545, Oda Sicil No: 12355) yeni iş almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir
görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189701 sayılı
Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/20/1-1

————— Asilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 339 ada 6 parsel üzerindeki 1355967 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 38069 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret
Odasına kayıtlı 2526 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ömer ERDEM (Mimar Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22053, Oda Sicil
No: 21618) , Yunus ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26159, Oda
Sicil No: 21651) ve Hayrettin BULUT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
22827)’un Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı
Coşkun SÖYLEMEZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 94589) ’in yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli
ve 189745 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/21/1-1

————— Otuzbeş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Urla İlçesi, 1003 ada 8 parsel üzerindeki 1356079 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 165084 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret ve Sanayi
Odasına kayıtlı 1939 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Otuzbeş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Otuzbeş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ali FİTÖZ (Mimar Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23755, Oda Sicil No: 27323) , Deniz AKKOYUN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5378,
Oda Sicil No: 21289) ve Mustafa AKÇI(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
19912) ’nın Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Otuzbeş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı
Mustafa AKÇI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 19912) ’nın yeni iş almaktan
men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve
189741 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/22/1-1

————— Kastamonu Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kastamonu İli, Seydiler İlçesi, 1852 parsel üzerindeki 1500324 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi ve Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 2. fıkrasının (b) ve (ç) bentleri ile 6. Maddesinin 1.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5461 Ticaret Sicil No ile Kastamonu
Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 2831 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu
Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Kastamonu Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan
men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Eflatun GÜNERİ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1402, Oda Sicil No: 12715),’nin
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kastamonu Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı
Ayşe YAYLI EYÜBOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
22899, Oda Sicil No: 67460) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189736 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/23/1-1

————— Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Karataş İlçesi, 212 ada, 1 parsel üzerindeki 965384 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesi 2. fıkra (b) bendi ve 6. maddesinin 1. ve 6.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 49515 Ticaret Sicil No ile Adana
Ticaret Odasına kayıtlı 569 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çukurova Yapı Denetim Ltd.
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep
olan sorumlu denetim elemanları Gassan SÜRMELİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15814, Oda Sicil No: 16361), Adil KÖKBAŞ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10993, Oda Sicil No: 9065) ve Şahap İPEKBAYRAK’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 18634) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çukurova
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İbrahim Cem GÖKPINAR (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22970, Oda Sicil No: 72151) ve Nusret BAŞ’ın (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9499, Oda Sicil No:20178) yeni iş almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir
görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları
için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189733 sayılı
Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/24/1-1

————— Duygu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Seyhan İlçesi, 7447 ada, 26 parsel üzerindeki 1074616 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesi 2. fıkra (b) bendi, 4. fıkra (ç) bendi ve 6.
maddesinin 1. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 67617 Ticaret
Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 2192 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Duygu
Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Duygu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Muhammed Şadan ATA (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22209, Oda Sicil No: 39622) ve Burak AÇIK’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79425) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Duygu
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Muhammed Şadan ATA’nın (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22209, Oda Sicil No: 39622) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189730 sayılı
Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/25/1-1

————— Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Çukurova İlçesi, 2810 ada, 6 parsel üzerindeki 839128 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesi 4. fıkra (l) bendi ve 6. maddesinin 5. ve 6.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 40736 Ticaret Sicil No ile Adana
Ticaret Odasına kayıtlı 91 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güney Toroslar Yapı Denetim
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine
sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdullah KARAYANDI (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:3270, Oda Sicil No: 12283), Mustafa ÖZEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 74303) ve Gökhan KÖKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 96126) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
kuruluş ortağı Yüksel KAPLAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:20043, Oda Sicil No: 60202) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189726 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/26/1-1

————— Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Çukurova İlçesi, 2810 ada, 6 parsel üzerindeki 839139 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesi 4. fıkra (l) bendi ve 6. maddesinin 5. ve 6.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 40736 Ticaret Sicil No ile Adana
Ticaret Odasına kayıtlı 91 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güney Toroslar Yapı Denetim
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine
sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdullah KARAYANDI (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:3270, Oda Sicil No: 12283), Mustafa ÖZEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 74303) ve Gökhan KÖKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 96126) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
kuruluş ortağı Yüksel KAPLAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:20043, Oda Sicil No: 60202) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189723 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/27/1-1

————— Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Çukurova İlçesi, 2810 ada, 6 parsel üzerindeki 839144 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesi 4. fıkra (l) bendi ve 6. maddesinin 5. ve 6.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 40736 Ticaret Sicil No ile Adana
Ticaret Odasına kayıtlı 91 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güney Toroslar Yapı Denetim
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine
sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdullah KARAYANDI (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:3270, Oda Sicil No: 12283), Mustafa ÖZEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 74303) ve Gökhan KÖKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 96126) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
kuruluş ortağı Yüksel KAPLAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:20043, Oda Sicil No: 60202) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189718 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 9218/28/1-1

————— Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Çukurova İlçesi, 2810 ada, 6 parsel üzerindeki 839166 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesi 4. fıkra (l) bendi ve 6. maddesinin 5. ve 6.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 40736 Ticaret Sicil No ile Adana
Ticaret Odasına kayıtlı 91 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güney Toroslar Yapı Denetim
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine
sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdullah KARAYANDI (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:3270, Oda Sicil No: 12283), Mustafa ÖZEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 74303) ve Gökhan KÖKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 96126) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
kuruluş ortağı Yüksel KAPLAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:20043, Oda Sicil No: 60202) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189712 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. İlgililere duyurulur. 9218/29/1-1

————— Güney Toroslar Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; Denetim sorumluluğunu üstlendiği 839128, 839139 ve 839144 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Adana, Ticaret Sicil No: 40736, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 91) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni
iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güney
Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yüksel KAPLAN’ın (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20043, Oda Sicil No: 60202) yeni iş almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189680 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. İlgililere duyurulur. 9218/30/1-1

————— İnha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 184 pafta, 3228 ada, 23 parsel üzerindeki 1018350 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)  bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 847135 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1771 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İnha Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İnha Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şeküre Nilüfer SOFİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3272, Oda Sicil No: 10766), Aydın TURHAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3572, Oda Sicil No: 8506), Altan ÇALIŞKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92681) ve Mustafa GÜR’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101726) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İnha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yüksel AYDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88314) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189708 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. İlgililere duyurulur. 9218/31/1-1

————— Senem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, 246 pafta, 502 ada, 9 parsel üzerindeki 919081 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 835778 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Senem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Senem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Reyhan AYAZ (KARAKUZU) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15199, Oda Sicil No: 12961), Hüseyin ŞENGÜL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22765, Oda Sicil No: 21495) ve Ferhat HANAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80771) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Senem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İlyas YILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79239) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189704 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. İlgililere duyurulur. 9218/32/1-1

————— Elit Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, K114 pafta, 2753 ada, 28 parsel üzerindeki 981701 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 444550 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 219 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elit Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elit Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Salih Zeki AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,  Denetçi No:4459, Oda Sicil No: 18474) ve Emir GAMARİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80910) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elit Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hayrettin DUMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74154) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189749 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. İlgililere duyurulur. 9218/33/1-1

————— Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; Aydın İli, Efeler İlçesi, 17K-I pafta, 2194 ada, 14 parsel üzerindeki 1303284 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve aynı Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 173827 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1490 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erol SAĞDIÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2070, Oda Sicil No: 10023), Hatice Olcay İNCEOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 35186) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İbrahim Civan Metin ALTAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5604, Oda Sicil No: 23775) ve Murat GERELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6577, Oda Sicil No: 19915) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189796 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. İlgililere duyurulur. 9218/34/1-1

————— Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 759082, 689861 ve 635604 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Yalova, Ticaret Sicil No: 5204, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 815), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Sedat KESKİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65122) ve Ömer ÖZZAİM’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70581) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.10.2018 tarihli ve 189798 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. İlgililere duyurulur.