Yapı denetim firmalarına yetki belgesi iptali cezası

Bakanlık ülke genelinde çok sayıda ilde faaliyet gösteren yapı denetim firması ile bu firma yöneticileri hakkında yetki iptali cezası verdi. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Yapı denetim firmalarına yetki belgesi iptali cezası
Editör: Hakan A.
23 Ocak 2019 - 06:47
Türkiye genelinde yapılan denetimler sonucunda yürütülen soruşturmalar kapsamında Bakanlık çok sayıda yapı denetim firması, bu firmaların yetkilileri ile çok sayıda mühendis ile alakalı yetki belgelerini iptal ettiğini duyurdu. Diğer taraftan bazı yapı denetim firmalarının ise iptal edilen yetki belgeleri için yürütmeyi durdurma kararı verildi. İşte il il, firma firma ve isim isim yetki belgeleri iptal edilenlerin listesi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 23 Ocak 2019 - İstanbul


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

23 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayayımlanan listenin tamamını görmek için tıklayın.

Çanakkale İli, Kepez İlçesi, 2 pafta, 100 parsel üzerindeki 269033 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı Muzaffer SEVİNÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12261, Oda Sicil No: 14768) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 18.12.2018 tarihli ve E.2017/3192-K.2018/2501 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Muzaffer SEVİNÇ hakkında tesis edilen idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 10.01.2019 tarih ve 7322 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4075 ada, 3 parsel üzerindeki 791536 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı Akif AKA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 22.11.2018 tarihli ve E.2018/851-K.2018/2371 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.05.2017 tarih ve 30072 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilen idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 09.01.2019 tarih ve 5635 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 31L-2A pafta, 1218 ada, 1 parsel üzerindeki 256370 YİBF nolu (A Blok) inşaatın denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı
Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 05.12.2018 tarihli ve E.2017/3031-K.2018/2613 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 09.01.2019 tarihli ve 5882 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Niğde İli, Ulukışla İlçesi, 29.30.S.C pafta, 66 ada, 4 parsel üzerindeki 1102302 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Atakale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer ARBAK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18870, Oda Sicil No: 20544) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 24.12.2018 tarihli ve E.2018/1512-K.2018/3113 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”
hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarih ve 30419 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ömer ARBAK hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 10.01.2019 tarih ve 6891 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Niğde İli, Ulukışla İlçesi, 29.30.S.C pafta, 66 ada, 4 parsel üzerindeki 1102302 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 3742 Ticaret Sicil No ile Niğde Ticaret Odasına kayıtlı 1090 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atakale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 25.12.2018 tarihli ve E.2018/1107- K.2018/3128 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarih ve 30419 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Atakale Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idari işlem 10.01.2019 tarih ve 6836 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Antalya İli, Kemer İlçesi, 12 ada, 5 parsel üzerindeki 89967 (Yeni: 529703) YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Seyhan ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 101, Oda Sicil No: 15549) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 13.12.2018 tarihli ve E.2018/2140 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarih ve 30397 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Seyhan ÇETİN hakkında tesis edilen idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 10.01.2019 tarih ve 7020 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

Antalya İli, Kemer İlçesi, 77 ada, 1 parsel üzerindeki 93988 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Murat SİVRİKAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 107, Oda Sicil No: 24173) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 12.12.2018 tarihli ve E.2018/1362 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarih ve 30397 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Murat SİVRİKAŞ hakkında tesis edilen idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 26.12.2018 tarih ve 245847 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

Antalya İli, Kemer İlçesi, 77 ada, 1 parsel üzerindeki 93988 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Salih Zeki UÇAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 102, Oda Sicil No: 32760) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 12.12.2018 tarihli ve E.2018/2261 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarih ve 30397 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Salih Zeki UÇAR hakkında tesis edilen idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 26.12.2018 tarih ve 245946 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 32L-2A pafta, 667 ada, 24 parsel üzerindeki 240000 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 14.11.2018 tarihli ve E.2018/207- K.2018/2268 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarih
ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilen idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 28.12.2018 tarih ve 248281 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 31L1c pafta, 821 ada, 197 parsel üzerindeki 268994 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı Muzaffer SEVİNÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12261, Oda Sicil No:14768)  tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 31.10.2018 tarihli ve E.2017/2870-K.2018/2089 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin Bakanlıkça kayıtlarının tutulmasına ilişkin 12.06.2017 tarih ve 14088 sayılı Bakanlık Olur’u yönünden iptaline, dava konusu edilen 30.06.2017 tarih ve 5671 sayılı işlem yönünden incelenmeksizin reddine” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Muzaffer SEVİNÇ hakkında tesis edilen idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 28.12.2018 tarih ve 248106 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

01.12.2017 tarihli ve 29447 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen, Nursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Salih YÜCEL (Denetçi No: 24856, Oda Sicil No: 35942) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 26.10.2018 tarihli ve E.2018/130-K.2018/2216 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.12.2017 tarihli ve 30266 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Salih YÜCEL hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali” işlemi 08.01.2019 tarihli ve 5265 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Konya İli, Karatay İlçesi 22097 ada, 5 parsel üzerindeki 898311 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 37805 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1327 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Serhat KİRAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67495) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 06.12.2018 tarihli ve 2018/1706 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idarî işlemin, Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili kısmı ve kuruluş ortağı olan Serhat KİRAZ hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmının yürütülmesi 27.12.2018 tarihli ve 246867 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

Konya İli, Karatay İlçesi 22097 ada, 5 parsel üzerindeki 898308 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 37805 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1327 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Serhat KİRAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67495) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 06.12.2018 tarihli ve 2018/1705 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idarî işlemin, Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili kısmı ve kuruluş ortağı olan Serhat KİRAZ hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmının yürütülmesi 27.12.2018 tarihli ve 246859 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4531 ada, 32 parsel üzerindeki 1162212 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Şems Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Can Barış CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74502) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 13.12.2018 tarihli ve E.2018/1556-K.2018/2356 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Can Barış CENGİZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 27.12.2018 tarihli ve 246883 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

20.09.2018 tarih ve 163783 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kaydının tutulması talimatlandırılan, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Halil KÖYMEN (Oda Sicil No:69274) tarafından, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2018/2253 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 14.12.2018 tarihli ve E.2018/2253 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 27.09.2018 tarih ve 30548 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Halil KÖYMEN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 07.01.2019 tarihli ve 2963 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

08.03.2018 tarihli ve 43277 sayılı Bakanlık Makam Olur’unun, 14.03.2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete’de ilanıyla 1 (bir) yıl süre ile "yeni iş almaktan men" cezası verilen Radye Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Menemen, Ticaret Sicil No: 3687, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1466) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 19.12.2018 tarihli ve E.2018/1239-K.2018/2628 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.03.2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Radye Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 07.01.2019 tarihli ve 2878 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4075 ada, 3 parsel üzerindeki 791540 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Akif AKA (Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 8. İdare Mahkemesinin 22.11.2018 tarihli ve E.2018/131-K.2018/2372 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 09.01.2019 tarihli ve 5833 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

17.04.2018 tarihli ve 68955 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, MFK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ertan ALAGEYİK (Denetçi No: 19119, Oda Sicil No: 47249) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 26.12.2018 tarihli ve E.2018/2474 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ertan ALAGEYİK hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 09.01.2019 tarihli ve 5648 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

30.10.2018 tarihli ve 195114 sayılı Bakanlık Makam Olur’unun, 07.11.2018 tarihli ve 30588 sayılı Resmî Gazete’de ilanıyla 1 (bir) yıl süre ile "yeni iş almaktan men" cezası verilen Dost Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: İstanbul, Ticaret Sicil No: 469825, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 216) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 28.12.2018 tarihli ve E.2018/2467 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 07.11.2018 tarihli ve 30588 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Dost Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 14.01.2019 tarihli ve 9897 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

Şems Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1095959, 1215447 ve 1215256 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Şems Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Feyyaz VANLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1986, Oda Sicil No: 4255), Nazım Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 936659, 1036060 ve 1036071 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Nazım Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Haşmet BİÇER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23013, Oda Sicil No: 11865),

Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 695163, 843619 ve 825324 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İbrahim VURANEL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7616, Oda Sicil No: 9770),

Beray Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1012541, 973654, 978958, 981269, 984229 ve 1002911 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Beray Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İhsan ÜNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23268, Oda Sicil No: 6926), Beray Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1012541, 1002911 ve 1002927 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Beray Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mesude ALTAY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23318, Oda Sicil No: 34538),

3D Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 873511, 943261, 1007738, 1010652, 1058932, 1058966, 1064387, 1116771 ve 1126931 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 3D Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa DERDİYOK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8645, Oda Sicil No: 39672),

Sembol Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1167526, 1166669 ve 1166685 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sembol Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Namık DEMİREL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16413, Oda Sicil No: 20279),

3D Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 873511, 943261, 1007738, 1010652, 1058932 ve 1058966 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 3D Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Recep KALIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4942, Oda Sicil No: 21329),

Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 839128 ve 839139 YİBF nolu yapılar ile Nazım Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1036060 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Nazım Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Seçil KESKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22405, Oda Sicil No: 16150),

Apsis Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 977337, 984084 ve 984076 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Apsis Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Şükran AKOVA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17060, Oda Sicil No: 19327),

Çukurova Işık Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 209045, 208230, 208226, 635713, 167876 ve 1018785 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çukurova Işık Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Yalçın YUMUŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20293, Oda Sicil No: 28389),

Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1240618, 1454449 ve 1385941 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Derya BIYIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25893, Oda Sicil No: 35115), Sema TURAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27118, Oda Sicil No: 39286),

Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 803281, 258263 ve 951694 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Bülent KEY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7386, Oda Sicil No: 19241),

Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 803281, 507084, 634014, 662264, 710424, 1001720, 711558, 823469 ve 258263 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Muhammet Mustafa ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1170, Oda Sicil No:18224),

Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 662264, 711558 ve 258263 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa GÜNAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1191, Oda Sicil No:20028),

Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 507084, 987982 ve 823469 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Turgay YEŞİLFİLİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1218, Oda Sicil No:35294),

18 Mart Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 735426, 765544, 1013536, 902472, 902475 ve 878027 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 18 Mart Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Orhan TÜRKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20475, Oda Sicil No: 11580),

Özgen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1330299, 1330350 ve 1330304 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özgen Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ersan BEKTAŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27007, Oda Sicil No: 19475),

Güzin BAYKAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4806, Oda Sicil No: 11655),

Hayri YILMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20391, Oda Sicil No: 15755), İsmet KAHYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12992, Oda Sicil No: 13560),

Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1081647, 950457 ve 949472 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Ali BİRE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16006, Oda Sicil No: 10971),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Kıvanç Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 883203, 883206 ve 886090 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kıvanç Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Cevher AHEN (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:20587006660), Çukurova Işık Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 208230, 635713 ve 167876 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çukurova Işık Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Dilara KOŞAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49030), Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 843619, 825324 ve 795963 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Murat BAŞAT (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87763), Özgen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1330299, 1330350 ve 1330304 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özgen Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hatice Sevda EREN (TOSUN) (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 44073), Sadettin SÜRER (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 19061), Sezgin ÖRS’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 115062), 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; Bakanlık Makamının 08.01.2019 tarihli ve 5744 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 682165, 1240618 ve 1454449 YİBF nolu yapılarda denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle 11.09.2016 tarihli ve 29828 sayılı Resmi Gazete ile Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması işlemi ve 14.03.2018 tarihli ve 30360 sayı ve 18.12.2018 tarih ve 30629 sayılı Resmi Gazeteler ile hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezaları uygulanan Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin (Ticaret Odası: Uşak, Ticaret Sicil No:7313, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:960) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33.maddesinin 2.fıkrası doğrultusunda, izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi ve Bakanlığımıza sunmuş olduğu teminatın irat kaydedilmesi, Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ali ERDOĞAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20024, Oda Sicil No:30938) ve Mehmet GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:102589) 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 7.fıkrası hükmü gereği, 3 (üç) yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.01.2019 tarihli ve 5746 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

28.06.2018 tarihli ve 114643 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Çalışkan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Osman YILMAZ (Denetçi No: 12996, Oda Sicil No: 10432) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 19.12.2018 tarihli ve E.2018/2056 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin
teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Osman YILMAZ hakkında, 04.07.2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptali işleminin yürütmesi 09.01.2018 tarihli ve 5935 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 2 Pafta, 592 parsel üzerindeki 680157 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 3489 Ticaret Sicil No ile Kırklareli Ticaret Odasına kayıtlı 970 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Orhan TÜVAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15098, Oda Sicil No: 6504) tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesine E.2018/1850 sayılı esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 25.10.2018 tarihli ve E.2018/1850 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Orhan TÜVAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 14.01.2019 tarihli ve 9814 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

Antalya İli, Kemer İlçesi, 296 ada, 4 parsel üzerindeki 543376 YİBF nolu inşaatındenetimini üstlenen 80030 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 748 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ekrem BAYRAKTAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59577) tarafından, Ankara 18. İdare Mahkemesinin E.2018/2118 sayılı esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 22.10.2018 tarihli ve E.2018/2118 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ekrem BAYRAKTAR hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 17.01.2019 tarihli ve 12495 sayılı Makam
Olur’u ile durdurulmuştur.

Antalya İli, Kemer İlçesi, 77 ada, 1 parsel üzerindeki 93988 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Seyhan ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 101, Oda Sicil No: 15549) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2018/2125 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 27.12.2018 tarihli ve E.2018/2125-K.2018/2815 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Seyhan ÇETİN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 17.01.2019 tarihli ve 13239 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 2679 ada, 1 parsel üzerindeki 191188 YİBF nolu  İnşaatın denetimini üstlenen Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Tuncay TUNCEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17737, Oda Sicil No: 55038) tarafından, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2018/879 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 19.09.2018 tarihli ve E.2018/879-K.2018/1757 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tuncay TUNCEL hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 07.01.2019 tarihli ve 3512 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 20L-4B pafta, 2582 ada, 18 parsel üzerindeki 1383151 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 11099 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1081 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Af-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti., Sevcan ÖZGÜVEN, Eser KETENCİ, Gökberk KÖRLEK ve Necip TAŞPINAR tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2018/346 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 27.11.2018 tarihli ve E.2018/346-K.2018/2368 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.02.2018 tarihli ve 30319 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Af-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti., kuruluş ortağı Eser KETENCİ (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 59953), kuruluş ortağı ve sorumlu denetim elemanı Gökberk KÖRLEK (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 79430) ile sorumlu denetim elemanları Necip TAŞPINAR (Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Denetçi No: 17146, Oda Sicil No: 6871) ve Sevcan ÖZGÜVEN (BARLAS) (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 49301) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemler 26.12.2018 tarihli ve 246261 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum