Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği Değişikliği

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmi gazetede yayınlandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği değiştirildi.Buna göre kamu ve özel kuruluşların bünyesinde kurulan laboratuvarlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından izin belgesi verilerek onaylanması ve laboratuvarların denetim hizmetinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği Değişikliği
Editor: Hatice Kolçak
26 Temmuz 2019 - 11:08

Resmi Gazete'nin bugünkü 30843 sayısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Yeni düzenleme ile Laboratuvar, almış olduğu belgeyi bir başka laboratuvar için kullanamaz. Laboratuvarın belge kullanma hakkı hiçbir şahıs veya kuruluşa devredilemez. Laboratuvarlar şube veya numune yoplama istasyonu açabilirler.

Laboratuvarlar şube veya numune toplama istasyonu açabilirler.Bulundukları ilde veya diğer illerde şube açtıkları takdirde kalite sisteminde yönetim ve teknik şartlarında değişiklik yapmak her bir şube için izin belgesi alma şartlarını yerine getirmek zorundalar.
 

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 8/7/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yapılan değişikliğin tamamı için tıklayın..  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190726-6-1.pdf