Yapı Kredi, 392 Milyonluk alacağını 19 Milyona sattı

Varlık Yönetim şirketlerine bir satış daha gerçekleştirildi. Yapı Kredi Bankası alacaklarını çok cüzzi bir miktara Güven Varlık Yönetim şirketine sattı.

Yapı Kredi, 392 Milyonluk alacağını 19 Milyona sattı
Editor: Hakan A.
26 Eylül 2018 - 19:27

Türkiye'nin dev bankalarından Yapı Kredi bankası Tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım tahsili gecikmiş alacakların satışına ilişkin Güven Varlık Yönetim şirketiyle anlaştığını duyurdu.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 26 Eylül 2018 - İstanbul


Yapı Kredi alacaklarını Güven Varlık'a sattı. Konuyla ilgili KAP üzerinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, 367 Milyon lira tutarında tahsili geciken alacağını 19 milyon 282 bin lira bedelle Güven Varlık Yönetim şirketine sattığını duyurdu. 

Bankanın KAP'a yaptığı açıklamasında, "Bankamız Yönetim Kurulu'nun 26.09.2018 tarihli kararı ile Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenen; 31.07.2018 tarihi itibarıyla donuk alacak tutar toplamı 367.010.735,41 TL tahsili gecikmiş alacağın toplam 19.282.000,00 TL bedelle Güven Varlık Yönetimi A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir." denildi.

Diğer taraftan Banka, Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı aldı.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 26.09.2018 tarihli kararı ile; Bankamız tarafından, yurt içinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla 15.000.000.000 TL (on beş milyar Türk Lirası) tutara kadar, sabit veya değişken faizli bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine, satışların halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesine,ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek borçlanma araçları ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması ve lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi veya ihraç edilecek borçlanma aracının faizinin önceden sabit olarak belirlenmesi, vade ve ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.