Yatırımlarda Devlet Yardımları kararı kapsamında önemli değişiklik

Hükümetin yatırımcıyı teşvik amacıyla çıkardığı Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında karar kapsamında bazı önemli değişiklikler yapıldı.

Yatırımlarda Devlet Yardımları kararı kapsamında önemli değişiklik
Editor: Hakan A.
09 Kasım 2018 - 06:52

Hükümet tarafından Türkiye genelinde Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar (Karar Sayısı: 323) ile Resmi Gazete'de yayımlandı.İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 9 Kasım 2018 - İstanbul


Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar kapsamında bazı değişikliklere gidildi.

Konu ile alakalı karar kapsamında, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürülüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında kararın 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürülükten kaldırıldı. Değişiklik ise şöyle;

" (10) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamalama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır. Bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın satışı serbest olup, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmaz. Bu hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde 28 inci madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır" denildi.

Yatırımlarda Devlet Yardımları ile alakalı yapılan sond eğişiklikleri buradan öğrenebilirsiniz. Resmi Gazete 9 Kasım tarihli sayısını görmek için tıklayın.