Boşanma sonrası emlak satışı ve vergisi
Hatice KOLÇAK

Hatice KOLÇAK

Genel Yayın Yönetmeni

Boşanma sonrası emlak satışı ve vergisi

23 Ağustos 2010 - 12:19

BOŞANMA SONRASI ELDE EDİLEN MALIN SATILMASI HALİNDE VERGİSİ

Boşanmaların arttığı günümüzde mal paylaşımları da bir o kadar önem taşıyor. Genelde sancılı geçen boşanma sürecinde eşlerin en çok konuştukları konu sahip oldukları malların paylaşımı dır. Bazen basında da okuyoruz milyon dolarları bulan mal paylaşımlarını. Mehmet Ali Erbil’ in henüz bu yıl boşandığı eşine verdiği milyon dolarlık gayrimenkuller aylarca gündem den düşmemişti.Tabii konumuz ünlüler değil. Boşanma sonrası ortak mal paylaşımında eşlere mahkeme kararı ile verilen gayrimenkullerin satılmasından doğan vergi yükümlülükleri…

Geçen yıl boşanmış bir arkadaşım eşinden mahkeme kararı ile sahip olduğu gayrimenkul’ünü bu yıl satmak isteyince bana nasıl vergilendireceğini sorduğunda ivazsız edindiği gayrimenkul’ün satışında süre aranmaksızın istediği zaman satabileceğini ve değer artış kazancı ödemeyeceğini söylemiştim.

Gelir Vergisi Kanunu’nda, İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olanlar hariç) gayrimenkuller ve haklar gayrimenkul’ un satın alındığı tarihten başlayarak 5 yıl içinde (01.01.2007 tarihinden önce iktisap edilenler 4 yıl içinde) elden çıkarılması halinde değer artış kazancına tabiidir.

Boşanma sonrası İvazsız (bedelsiz) olarak iktisap edilen mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. Mad. 1.fıkra 6. bendine göre değer artış kazancı olarak vergiye tabii değildir.

Eşler boşanma sonrası, eski eş adına tapuda kayıtlı olan mal ve hakların mahkeme kararı ile diğer eşe verilmesi ile, herhangi bir süreye bağlı olmaksızın mal ve haklarını elden çıkartmaları halinde elde edecekleri kazançlardan dolayı Değer Artış Kazancı ödemezler.

YORUMLAR

  • 0 Yorum