Gayrimenkul Sermaye İradında Vergi Zamanı
Hatice KOLÇAK

Hatice KOLÇAK

Genel Yayın Yönetmeni

Gayrimenkul Sermaye İradında Vergi Zamanı

24 Temmuz 2010 - 09:53

Mali Müşavir olunca önemli bir konuyu tam zamanında sizlerle paylaşmak istedim. Ocak ayı ile beraber vergi aylarıda başlamış oldu. Aman dikkat gayrimenkul sermaye iradımızın beyannamesini Mart ayı içinde vermeyi ve ilk taksidini ödemeyi unutmayalım.

Gayrimenkul Sermaye İradında istisna tutarı bu yıl (konutlarda) (273 sayılı GVK GT) 2010 yılında verilecek beyannameler için 2600.-TL de kaldı. 2009 yılındada istisna tutarı 2600 idi.

||| Kimler bu istisnadan yararlanamayacak,

*İstisna tutarı olan 2600.-TL üzerinden hasılat elde etmiş ama beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş

*Ticari, Zirai veya Mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan yararlanamazlar.

Mükellefler diledikleri takdirde gerçek giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından % 25 ini götürü olarak indirebilirler. Ancak Götürü Gider usulünü kabul edenler 2 yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

Gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar ( Kiracılar) kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapacaklar. Yani işyerinin kiracıları ödeyecekleri kira üzerinden vergi kesecekler. Kimlerin vergi kesintisi yapmak zorunda olduğu Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılmıştır. Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden % 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar. Bu vergi kesintisi gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üzerinden de yapılacaktır.

Ancak Gayrimenkulu kiralayan kiracı mükellef basit usulde vergiye tabii ise kira ödemesi üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Bu durumda gayrimenkulden elde edilen kira geliri yıllık beyanname ile beyan edilir.

Kiraya verilen gayrimenkulun tam mesken ve hemde işyeri olarak kullanılması halinde ise kiralanan yerin tamamı veya bir kısmı işyeri olarak kullanıldığı sürece kira bedelinin tamamı vergi kesintisine tabii olacaktır.

2009 yılında elde edilen işyeri kira gelirlerinin brüt tutarının 22.000.-TL yi aşması halinde yıllık beyanname verilecektir. Ancak bu durumda daha önce kesinti yoluyla ödenen vergiler beyanname üzerinden mahsup edilecektir.

Bu arada Gayrimenkul kiralarının bankadan ödeme mecburiyeti Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’ de yayımlanan 268 seri numaralı ‘Gelir Vergisi Genel Tebliği’ ile kira tahsilatı ve ödemelerinin Banka ve PTT idarelerince düzenlenen belgelerle ispatlama zorunlu hale getirildiğini bir kez daha hatırlayalım.

Kiracıların mal sahiplerine 01 Kasım 2008 tarihinden itibaren yapacakları kira ödemelerinde; İkametgah konut olarak gayrimenkul kullanılıyorsa 500.-TL ve üzeri için Banka yada Ptt kanalı ile yatırılmalı. İşyeri olarak kullanılan gayrimenkullerde ise kira rakamı ne olursa olsun Banka yada PTT kanalı ile mal sahibine gönderilmelidir. Bu zorunluluğa uymayanları kira bedeli üzerinden ayrı ayrı % 5 oranında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Herkese Kolay Gelsin..

YORUMLAR

  • 0 Yorum