Kentsel Dönüşüm’de ‘Riskli Alan’ Bizi Nasıl Etkiler -...
Hatice KOLÇAK

Hatice KOLÇAK

Genel Yayın Yönetmeni

Kentsel Dönüşüm’de ‘Riskli Alan’ Bizi Nasıl Etkiler - 02-07-2012

02 Temmuz 2012 - 11:06 - Güncelleme: 26 Ağustos 2016 - 14:31

Kentsel Dönüşüm’de ‘Riskli Alan’ Bizi Nasıl Etkiler!!

Son günlerde yazılarımın kopyalandığını ya da benzer başlıklarla içeriğinin nerdeyse aynı olduğunu gördüğüm yazı ve haberler yapılmaya başlandı. Bu yazıların altında da başkalarının isimleri. Üzüleyim mi, sevineyim mi? Bilemedim. Çünkü tamamen içeriğini kendim oluşturduğum özgün haber ve makalelerim için büyük emek harcıyorum. Kentsel dönüşüm, 2B ve Mütekabiliyet her biri maddeleri çok olan sayfalarca kanunu gece gündüz çalışarak hazırlamak büyük emek. Gerçi taklit edilmek, takip edilmek anlamına geldiği gibi bu işi en iyi yapanında ben olduğumu gösteriyor, buda gurur verici..

Bunu yapanlara cevabım: ezberci olmayın, kopyalama yapmayın dersinize çalışın..

Gelelim konumuza.

Bu hafta Kentsel Dönüşüm yasasında bulunan riskli alanlar konuşuluyor. Riskli Alanların belirlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Erdoğan Bayraktar valilik ve belediyelere yazı gönderdi. Riskli alanların belirlenmesinde birinci derece deprem bölgesinde yer alan İstanbul, İzmir, Bursa, Sakarya ve Kocaeli’nden başlanacak. Bunun için ilçe belediyelerine yetki verildi.

Yasa’da Riskli alan şöyle tanımlanıyor: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alandır. Deprem afetine ve diğer afetlere maruz kalabileceği ilmi ve teknik araştırmalar ile kesinleşen alanlar da diyebiliriz. Örneğin zemini itibari ile birinci derece deprem bölgesinde bulunan alanlar, sel ve heyelan gibi can ve mal kaybına sebep olan alanlar şeklinde anlayabiliriz bunu. Riskli alanlar yerinde dönüştürülebileceği gibi, gerek görülürse Bakanlığın onaylayacağı, can ve mal kaybına yol açma riski olmayan emniyetli alanlara taşınabilecek. Bunun için yeni yerleşim alanları oluşturulacak.

Belirlenecek bir bölge anlattığım gibi riskli alan olarak kabul görür ve bakanlıkça da onaylandıktan sonra karşılıklı gönüllülük esası gözetilerek ve bu alanın yerinde dönüşmesi ilmi ve teknik olarak mümkün görülmediği de saptandıktan sonra bu alanlar boşaltılacak ve burada ki yerleşim yine bakanlığın belirlediği ve onayladığı alanlara taşınarak yeni yerleşim yerleri oluşturulacak.

Kentsel Dönüşüm diye bilinen Afet Riski taşıyan alanların dönüşütürülmesi yasasının genel gerekçeler bölümünde yazıldığı gibi: Afet riski altında olduğu kabul edilen yerlerde deprem afeti meydana gelmeden önce buralardaki meskenlerin, işyerlerinin ve sanayi tesislerinin yeni alanlara nakledilmesi sayesinde, yerleşme ve yapı emniyeti temin edilecek ve muhtemel can ve mal kayıpları ile iktisadî ve sosyal diğer zararların en aza indirilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, hâlihazırda yaşanabilirlikten uzak, köhnemiş, can ve mal emniyeti bakımından riskli ve görüntü itibarı ile de çirkin olan yapılaşmalar ortadan kaldırılabilecek, estetik yapılar inşa edilecek ve halkın daha sıhhatli ve emniyetli şartlar altında ikameti de temin edilecektir.
 

Hatice KOLÇAK Twitter da takip et! @haticekolcak

Hatice Kolçak ||| EmlakPencerem.Com İçin Yazdı..

YORUMLAR

  • 0 Yorum