Kira gelirinden indirebileceğiniz giderler
Hatice KOLÇAK

Hatice KOLÇAK

Genel Yayın Yönetmeni

Kira gelirinden indirebileceğiniz giderler

04 Mart 2014 - 11:57 - Güncelleme: 26 Ağustos 2016 - 15:00

Konut ve İşyeri  kira geliri olanlar beyanname verirken iki yöntemden birini seçer. Hangi yöntem size daha uygun ise o yöntemi seçmeniz sizin tercihinize kalmış. Hangi giderlerin kira gelirinizden düşebileceğiniz konusu en çok merak ettiğiniz ve en fazla soru sorduğunuz konu. 

Götürü Gider Yönteminde Gider İndirimi

Götürü gider yöntemini seçenler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler ve yöntemden iki yıl dönemezler.Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. (Örnek olarak, işyeri kira geliri ile birlikte hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek gider yöntemini seçmek zorundadırlar.)

Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler

Gerçek gider yönteminin seçenler, brüt kira gelirinden şu giderleri gerçek gider olarak indirebilirler. Giderlere ait belgeler beş yıl boyunca saklanmalıdır.

*Kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

*Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

*Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

*Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

*Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. Bu indirim kiraya verilen bir adet konut için uygulanır. İşyeri için uygulanmaz.

*Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

 

*Kiraya verilen gayrimenkulun yüzde iki Amortisman bedeli,

*Kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım,bakım giderleri,

*Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

*Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmaz)

*Türkiye’de yerleşik olmayanların (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.

*Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Örnek: 2013 yılında 18 bin lira mesken kira geliri olan biri 4 bin 500 lira gerçek gideri var ise;

Vergiye Tabi Hasılat = 18.000 – 3.200(2013 istisna tutarı) = 14.800 TL

İndirilebilecek Gider = (4.500 x 14.800) / 18.000 = 3.700 TL

Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler

Bu indirimlerin nasıl ve hangi şartla hangi miktarda yapılacağını beyanname düzenleme rehberinden okumalı yada bu konuda uzman birinden yardım almanızda fayda var.

* Hayat/Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler,

* Eğitim ve sağlık harcamaları,

* Bağış ve yardımlar,

* Sponsorluk harcamaları,

* Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,

* Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı

yapılan nakdi bağış ve yardımlar,

* Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi (6327 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Kanununa eklenen Geçici 82. maddeye göre yapılacak indirim)

* Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan

Ajans ile EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve

yardımlar,

* Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

Hatice Kolçak

Twitter/@haticekolcak

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum