Zorunlu Deprem Sigortası 2020 Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik

2020 yılında yapılacak Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zorunlu Deprem Sigortası 2020 Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik
Editör: Hakan A.
27 Aralık 2019 - 08:36

Bakanlık, Türkiye genelinde zorunlu olan deprem sigortası ile alakalı 2020 hesaplama, ücretlendirme tarifelerinde değişiklik yapıldı.  İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi  - 27 Aralık 2019 - İstanbul


Hazine ve Maliye Bakanlığından: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Ödenecek prim, 4 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, risk grubuna ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120 TL, 100 TL, 75 TL, 60 TL, 50 TL, 40 TL ve 35 TL’den az olamaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “215 bin TL” ibaresi “240 bin TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Teminat

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihi öncesinde akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1/1/2020 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, herhangi bir ek prim alınmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Sosyal medya hesalarımızı takip edin!

EmlakPencerem.com sosyal medya hesaplarını takip ederek anında bildirim alabilir, emlak sektörüne ilişkin en son haberleri öğrenebilirsiniz.

Facebook hesabımızı takip etmek için tıklayın.

YouTube kanalımızı takip etmek için tıklayın

Twitter hesabımızı takip etmek için tıklayın.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum