2/B Arazilerinin Satışıyla İlgili Süre Uzatıldı

Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi, Tapu, İmar ve Kentsel Dönüşüm ile beraber Katma Değer Vergisi Kanunu'nda önemli değişilikler yapıldı. 2/B olarak bilinen hazineye ait taşınmazların satışıyla ilgili önemli düzenlemeler bulunuyor. 2/B olarak bilinen yerlerin satışında süre uzatıldı. Süresinde ödeme yapmayan, taksitlerini eksik yatıranlar için yıl sonuna kadar süre uzatıldı.

2/B Arazilerinin Satışıyla İlgili Süre Uzatıldı
Editör: Hakan A.
05 Temmuz 2019 - 02:49

Tapu Kanunu, İmar Kanunu, Kentsel Dönüşüm, Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesiyle ilgili önemli değişiklikler yapıldı. Kanun değişikliği TBMM'de kabul edildi. Resmi Gazete'de yayınlanması ile yürürlüğe girecek.

Değişiklikte yapılan önemli düzenlemelerden biride 2/B arazileriyle ilgili oldu. Kullanıcı ve kayıtlı maliklerinin farklı kişiler olmasından dolayı satın alma veya iade hakkından yararlanamayanlar 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekler.

Ayrıca, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

16/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.Yeni Düzenleme Kanun Metni

19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇÎCİ MADDE 8- (1) 7 nci madde kapsamında kalan taşınmazların kullanıcılarının ve kayıt maliklerinin farklı kişiler olmaları nedeniyle satın alma veya iade hakkından yararlanamayanlar, 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde durumlarına göre 6 ncı maddenin onikinci fıkrası veya 7 nci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerinden yararlandırılır.

"Başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı

GEÇİCİ MADDE 9- (1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hâzineye ait tarım arazilerinin bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak;
a)    Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,
b)    Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde Ödemeyenlerin ödeme süresi,
c)    Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

16/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

(2)    Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalan taşınmazların satış bedeli; 2/B taşınmazları için bu Kanunun 6 ncı maddesinde ve Hâzineye ait tarım arazileri için bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanır. Birinci fıkranın (a) bendinden yararlanılabilmesi için bu şekilde hesaplanan satış bedelinin yüzde ellisinin yapılacak tebligattan itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekir.

(3)    Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanır. Birinci fıkranın (b) bendinden yararlanılabilmesi için bu şekilde hesaplanan satış bedelinin yüzde ellisinin 16/12/2019 tarihine kadar ödenmesi gerekir.

(4)    Birinci fıkranın (c) bendinden yararlanılabilmesi için vadesi geçmiş taksit tutarlarının tamamının, vadesi gelmemiş taksit tutarlarının ise yüzde ellisinin 16/12/2019 tarihine kadar ödenmesi gerekir.


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum