2019'da Proje ve Kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları değişti

2019 yılında Türkiye genelinde Proje ve Kontrollük işlerinde uygulanacak olan fiyat artış oranları yeniden belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

2019'da Proje ve Kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları değişti
Editor: Hakan A.
16 Şubat 2019 - 08:26

Bakanlık tarafından 2019 yılında uygulanacak olan Proje ve Kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları yeniden belirlendi. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 16 Şubat 2019 - İstanbul


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

16 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin ayrıntıları görmek için tıklayın.

Bakanlık 2019 yılı Fiyat artış oranlarını güncelledi. Peki 2019 yılında Proje ve Kontrollük işlerinde uygulanacak olan fiyat artışları ne kadar? İşte son dakika haberin ayrıntıları. 

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2019 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

Proje ve Kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları

olarak tespit edilmiştir.

1980-2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2  – (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,809) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 16/8/2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.