2019 Göç İdaresi Yönetmelik değişikliği yayımlandı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde bazı önemli değişikliklere gidildi. İlgili Yönetmelik değişiklikleri Resmi gazete'de yayımlandı.

2019 Göç İdaresi Yönetmelik değişikliği yayımlandı
Editör: Hakan A.
07 Şubat 2019 - 08:17
Türkiye'nin göç meselesinde önemli rol oynayan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği, Göç Uzmanlığı Yönetmeliği, İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında önemli değişiklikler yapıldı. İlgili yönetmelik değişiklikleri bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 7 Şubat 2019 - İstanbul


–– İçişleri Bakanlığından: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 25/2/2014 tarihli ve 28924 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Disiplin Amirleri Cetveli başlıklı Ek-1 inci cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


göç idaresi yönetmelik değişikliği

––  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Bakanlığınca” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Bakanlığınca” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1. Hukuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı” ibaresi “I. Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

––  Göç Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı” ibaresi “Personel Dairesi Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ibareleri “Personel Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “her konu grubundan en az elli puan ve” ibaresi “yüz tam puan üzerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 25 inci maddesinin birinci fıkrası ile 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca” ibareleri “Personel Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası ile 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına” ibareleri “Personel Dairesi Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına” ve “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ibareleri “Personel Dairesi Başkanlığına” ve “Personel Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

––  İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı” ibaresi “Personel Dairesi Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ibareleri “Personel Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “her konu grubundan en az elli puan ve” ibaresi “yüz tam puan üzerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına” ve “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ibareleri “Personel Dairesi Başkanlığına” ve “Personel Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum