2019 Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları tamir ve ayar ücretleri değişti

2019 yılında geçerli olacak Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifeleri yeniden belirlendi. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete ile duyuruldu.

2019 Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları tamir ve ayar ücretleri değişti
Editör: Hakan A.
26 Aralık 2018 - 07:37

Türkiye genelinde uygulananan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM – 2018/10) bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 26 Aralık 2018 - İstanbul


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSGM – 2018/10)

Amaç, kapsam ve dayanakMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin belirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, sayaçların tamir, bakım ve ayar ücretlerini kapsar.

Reddedilen sayaçlar

MADDE 2 – (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmez.

Ücret tarifesi asma zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Ek-l’de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.

İdari para cezası

MADDE 4 – (1) Ek-l’de yer alan tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 20/12/2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MSGM - 2017/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

YORUMLAR

  • 0 Yorum