2021 Rekabetin Korunması para cezası belirlendi

Rekabetin korunması ile alakalı 2021'de uygulanacak olan idari para cezası miktarı belirlendi.

2021 Rekabetin Korunması para cezası belirlendi
Editör: Hakan A.
18 Aralık 2020 - 07:36
Rekabet Kurumu tarafından 2021 yılını kapsayan idari para cezalarına ilişkin on iki aylık zamlı oranlı tarife açıklandı. Buna göre, 2021 yılı boyunca Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kesilecek para cezaları yeniden değerleme oranıyla birlikte  bir yıl süreyle geçerli olmak üzere yeniden belirlenerek Resmi Gazete'de yayınlandı.
 
Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 18 Aralık 2020 - İstanbul


4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2021 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO : 2021/1)

MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde tespit edilen 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olan %9,11 (dokuz virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 34.809 TL (otuzdörtbinsekizyüzdokuzlira) olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum