2021 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklandı

Bakanlık, Mimar ve Mühendisleri yakından ilgilendiren 2021 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerini açıkladı.

2021 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklandı
Editör: Hakan A.
24 Mart 2021 - 13:54
Mimar ve mhendisleri yakından ilgilendiren 2021 yılına ilişkin yapı yaklaşık birim maliyetleri açıklandı.

Emlak Pencerem - Emlak Haberleri Merkezi - 24 Mart 2021 - İstanbul


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2021 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri yeniden düzenlenerek güncellendi. Buna göre 24 Mart 2021 itibariyle mimarlık ve mühendislik hizmet bedelleri 2021 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmış oldu.

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2021 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ


Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2021 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2021 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2021 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. 

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

2021 yapı, tesisat ve onarım işleri katsayıları değişti 2021 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
2021 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
2021 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
2021 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

YORUMLAR

  • 0 Yorum