5 ilde yapı denetim firmalarına ceza

5 ilde yapı denetim firmalarına ceza

Bakanlık, İstanbul, İzmir, Aydın, Kocaeli ve Antalya'da faaliyetlerini sürdüren yapı denetim firmalarının yetki belgelerini iptal etti. Verilen cezalara ilişkin ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 ilde yapı denetim firmalarına ceza
Editor: Hakan A.
12 Eylül 2018 - 07:26

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevini yerine getirmeyen veya kötüye kullanan  yapı denetim firmalarına ilişkin yetki belgesi iptaline ilişkin yeni kararları bu sabah Resmi Gazete'de açıkladı. Kocaeli, Aydın, İstanbul, Antalya ve İzmir illerinde faaliyette olan Yapı Denetim firmalarına ilişkin verilen cezalara ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 12 Eylül 2018 - İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: Bazı yapı denetim şirketlerine ilişkin ceza uygulamaları kapsamında yetki belgelerini iptal ettiğini duyurdu.

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4531 ada, 32 parsel üzerindeki 1162212 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 744348 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2391 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şems Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2018/1211 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 05.07.2018 tarihli ve E.2018/1211 sayılı karar ile “dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Şems Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 06.09.2018 tarihli ve 153340 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

Aydın İli, Didim İlçesi, 15 pafta, 1827 parsel üzerindeki 983918 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Didyma Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı Haluk Hadi UYSAL (Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi,  Denetçi No: 11347, Oda Sicil No: 34017) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 06.07.2018 tarihli ve E.2017/1350-K.2018/1621 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Haluk Hadi UYSAL hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 06.09.2018 tarihli ve 153141 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 248DYIVC pafta, 7644 ada, 17 parsel üzerindeki 934853 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim elemanı Yardımcı Kontrol Elemanı, Teknik Öğretmen Yeliz PUNAR (T.C. No: 11096445156) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 07.05.2018 tarihli ve E.2018/986 sayılı “yürütmenin durdurulması isteminin reddi” kararına karşı davacı tarafça istinaf yoluna başvurulduğu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 12.06.2018 tarihli ve YD İtiraz No: 2018/480 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin dava sonuna kadar ve teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeliz PUNAR hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 06.09.2018 tarihli ve 153554 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

Aydın İli, Söke İlçesi, 438 ada, 50 parsel üzerindeki 1012185 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı ve denetim elemanı Nesimi Eyüp CENGİZ (Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Denetçi No: 12032, Oda Sicil No: 22189) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 16.05.2018 tarihli ve E.2017/2643-K.2018/1231 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Nesimi Eyüp CENGİZ hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortaklığı ve sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 06.09.2018 tarihli ve 153318 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 3958 ada, 15 parsel üzerindeki 117130 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı İbrahim ÇİMRİN (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 56308) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 12.07.2018 tarihli ve E.2017/2948-K.2018/1620 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 23.08.2017 tarihli ve 30163 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İbrahim ÇİMRİN hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 06.09.2018 tarihli ve 153190 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İzmir İli, Foça İlçesi, 10643 ada, 2 parsel üzerindeki 1155327 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 160409-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1588 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İzyap Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 12.07.2018 tarihli ve E.2017/1500-K.2018/1623 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İzyap Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idari işlem 06.09.2018 tarihli ve 153061 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum