Bazı Yapı denetim kuruluşlarının izin belgeleri iptal edildi

Türkiye genelinde faaliyette bulunan bazı Yapı Denetim Kuruluşlarının izin belgeleri Bakanlık tarafından iptal edildi.

Bazı Yapı denetim kuruluşlarının izin belgeleri iptal edildi
Editör: Hakan A.
19 Haziran 2018 - 05:48

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yapı Denetim Firmalarına ilişkin yeni kararlar verilmeye devam ediliyor. Bakanlık, bazı yapı denetim kuruluşlarının izin belgelerinin iptaline ilişkin kararını bu sabah Resmi Gazete'de yayımlayarak resmen yürürlüğe girdi.

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2820 dosya no’lu YR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 2181 dosya no’lu DENİZLİ ÜLKE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 734 dosya no’lu TEKNİK HİZMET Yapı Denetim A.Ş. ile 22 dosya no’lu İSTANBUL Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 13.06.2018 tarih ve 107050 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 13.06.2018 tarih ve 107052 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 2254 dosya no’lu CUNDA TEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 1521 dosya no’lu YEREL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Adana ilinde faaliyet gösteren 512 dosya no’lu AKTİF Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 226 dosya nolu OLGU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 344 dosya no’lu KALİTELİ DENETİM MERKEZİ Yapı Denetim Ltd. Şti., 112 dosya no’lu KDB TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 110 dosya no’lu YEDİTEPE Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

Yozgat ilinde faaliyet gösteren 1319 belge no’lu ARTI DETAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 1714 belge no’lu ÖZGÜVEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 458 belge no’lu TUĞRA Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 13.06.2018 tarih ve 107053 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum