BDDK’dan Faktoring ve Finansman şirketlerine...

BDDK'dan Faktoring ve Finansman şirketlerine dair önemli düzenleme

BDDK 2019 yılında geçerli Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yeni bir yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği bu sabah Resmi Gazete'de yayımladı.

BDDK'dan Faktoring ve Finansman şirketlerine dair önemli düzenleme
Editor: Hakan A.
25 Ocak 2019 - 09:22

BDDK, inansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esaslarına dair bu sabah önemli bir yönetmelik değişikliği yaparak Resmi Gazete'de yayımladı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 25 Ocak 2019 - İstanbul


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ayrıntılarına görmek için tıklayın.

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz yirmi bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz yirmi bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

BDDK'nın 25 Ocak tarihli diğer bir önemli düzenlemesi ise 2019 yılında yapılacak kredi işlemlerine ilişkin yeni değişikliği oldu. İlgili değişiklikleri görmek için tıklayın.

YORUMLAR

  • 0 Yorum