BDDK'dan Finansal Kiralama, Faktoring şirketlerine ilişkin yeni düzenleme

BDDK tarafından Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerine ilişkin önemli bir yönetmelik düzenlemesi bu sabah yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK'dan Finansal Kiralama, Faktoring şirketlerine ilişkin yeni düzenleme
Editör: Hakan A.
10 Şubat 2019 - 09:15
BDDK, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik değişikliği yaptı. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 10 Şubat 2019 - İstanbul


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

10 Şubat tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili düzenlemenin ayrıntıları için tıklayın.


MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum