BDDK idari personel alımı için ilan yayımladı, başvurular başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni idari personel alımı yapacak. Memur olarak eleman arayan BDDK iş ilanı yayımlandı.

BDDK idari personel alımı için ilan yayımladı, başvurular başladı
Editör: Hakan A.
29 Ocak 2021 - 07:24
Türkiye'nin ekonomik alanda en büyük kurumları arasında yer alan BDDK, yeni memur alımı için personel alım ilanını bugün Resmi Gazete'de yayımladı. İlana göre BDDK, yeni personel alımı yapacak. Başvuruların başladığı ilan için BDDK , giriş sınavı ve sözlü sınav ile yeni personel alımı gerçekleştirecek.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 29 Ocak 2021 - İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur" kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

Genel Şartlar:
  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen  artları taşımak.
  • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
  • Özel Şartlar: 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olup giriş sınavına başvuruda bulunacak adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar aranır.

(*) Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 veya KPSSP93 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

bddk memur alım ilanı ayrıntıları

YORUMLAR

  • 0 Yorum