Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon merkezleri yönetmeliğinde değişiklik

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon merkezleri yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayınlandı.

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon merkezleri yönetmeliğinde  değişiklik
Editor: Hatice Kolçak
23 Mayıs 2019 - 11:42

İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları tarafından Büyükşehir Belediyeleri koordinasyon merkezlerinde değişiklik yapıldı.

30782 Sayılı resmi gazetenin bugünkü sayısında yapılan yönetmlik değişikiği ile “İçişleri” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve Çevre ve Şehircilik” ibareleri eklendi.

32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanı” ibaresi “İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken” şeklinde değiştirildi.

Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik

YÖNETMELİK

İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve Çevre ve Şehircilik” ibareleri eklenmiş; 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanı” ibaresi “İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.
 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum